Hoppa till huvudinnehåll

Företag sköter sådd och skörd åt bönderna

Tre personer kör sväm och en plogar då Åsbro mjölk förbereder sig för vintern. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist åsbro mjölk

De allt större jordbruken ger upphov till nya företag på landsbygden. För att klara allt jobb köper jordbrukarna tjänster av varandra men också av företag. De kan ta hand om allt från sådd till växtskydd och transport av sväm.

Tommy Flöjt Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist söderby entreprenad
Mats Broända fyller släpet med sväm. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist åsbro mjölk
Sväm från bilen pumpas in i den svarta slangen som är 500 m lång och slutar i en tank på åkern. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist sväm

Åsbro mjölk i Kronoby har mer än 300 mjölkkor och odlar 150 hektar. De köper både sådd och tröskning av företagare.

- När det sista ska sås samtidigt som ensilageskörden börjar och ladugården ska skötas så måste man få hjälp. Det finns ingen annan utväg, säger Mats Broända som är en av de som driver Åsbro mjölk.

Söderby entreprenad är ett av bolagen som säljer tjänster åt bönderna.

- Vi får nya kunder varje år. Största orsaken är väl att maskinerna är så dyra och alla har inte råd med dem. Några köper maskiner och säljer sen sina tjänster, säger Tommy Flöjt som är en av delägarna i bolaget.

Skogsarbete på vintern

Jan-Ove Nyman är verksamhetsledare på Österbottens svenska producentförbund, ÖSP. Han är positiv till att det dyker upp nya företag på landsbygden. Han betonar också att bönderna varken kan eller ska göra allt själv i dag.

Längre söderut i Europa är det mycket vanligt med företagare som helt lever på att göra jobb åt jordbrukare. I Finland har vi så kort säsong att företagen för att klara sig behöver göra maskinservice eller skogsarbete på vintern. Alla tre delägare i Söderby entreprenad har också andra jobb. Företaget har en heltidsanställd.