Hoppa till huvudinnehåll

Lättnad och oro världen över - Obama kritisk

Beskedet om att USA i sista stund lyckades höja lånetaket har välkomnats med lättnad världen över. Men trots kursuppgången varnar centralbanker och regeringar för att lättnaden kan vara kortvarig - vid årsskiftet kan USA stå vid stupet igen.

Överenskommelsen innebär att kongressen gav sig själv två månader tid att utforma ett mer långvarigt budgetavtal. Inom tre månader ska det stå klart hur budgeten finansieras. Och lånetaket ska höjas på nytt om fyra månader. De grundläggande konflikterna och problemen består.

President Barack Obama konstaterade efter beslutet att den självförvållade krisen har skadat USA.
- Det finns inga vinnare. De senaste veckorna har orsakat omfattande och onödig skada för USA:s ekonomi, sade Obama.
- Amerikanerna är nu verkligen utleda på Washington

IMF: Mer långsiktighet och ansvarstagande behövs

Internationella valutafonden IMF:s chef Christine Lagarde säger att kongressens beslut var viktigt och nödvändigt. Men hon understryker att USA i framtiden måste minska osäkerheten, och höja gränsen för sin statsskuld på ett mer långsiktigt sätt. USA bör ta sitt ansvar som världens främsta ekonomi, anser Lagarde.

- Om osäkerheten består och förtroendet för USA:s namnteckning urholkas så medför det massiva störningar världen över. Vi riskerar att dras in i en ny recession, varnar hon.

Även om Lagarde inte säger det rakt ut, låter hon förstå att politiker inte borde få fatta beslut om lånetaket. - De idkar inrikespolitisk kohandel medan världen tvingas se på.

- Om du har världens största ekonomi som erbjuder en skyddande hamn under alla omständigheter, då måste du se till att omvärlden kan känna sig säker. Osäkerheten drabbar hela världsekonomin, säger IMF-chefen.

Ekonomer understryker att osäkerheten i USA kan drabba alla och allt - småsparare, pensionsfonder, styrräntor och tillväxt. Inte bara i länder som Finland är i riskzonen, utan lika allvarligt är det för världsekonomins hörnstenar som Japan och Kina. De har enorma berg av amerikanska statsobligationer, och det är med obligationernas hjälp som USA klarar av att finansiera sitt enorma budgetunderskott.

"Bara idioter struntar i riskerna"

Warren Buffet, en av USA:s och världens rikaste män, är inte så artig som Lagarde. Han säger rakt ut att bara idioter struntar i riskerna för världsekonomin.

- Dollarn har blivit världens främsta valutareserv. Folk världen över köper våra skuldpapper. Det är idiotiskt att skada 237 år av gott ekonomiskt uppförande, anser Buffet, som gjorde sina miljarder på Wall Street.

Ny valutareserv för världen

Kina har amerikanska skuldbrev för över 1 200 miljarder dollar, så landets ekonomi är i praktiken gift med USA:s. Kina har försökt sprida sitt enorma budgetöverskott till andra investeringar.

Under den senaste budgetkrisen hördes dessutom flera kinesiska röster kräva en mer pålitlig valutareserv än dollarn. Förmodligen tänkte de på den kinesiska valutan renminbi som inte är fullt konvertibel i dag. Renminbi-värdet hålls nere på konstgjord väg, bland annat just genom köp av amerikanska skuldbrev som stöttar upp dollarn i förhållande till den kinesiska valutan.

Kina har redan ingått avtal med 24 länder samt med den europeiska centralbanken ECB om att renminbi kan användas i transaktioner dem emellan. Denna trend kommer sannolikt att förstärkas under kommande år.

Allt mer av handeln mellan länder som Brasilien, Indien, Kina och Ryssland sker med deras egna valutor. Det innebär inte att dollarns dominans försvinner över en natt, men nog att dessa länder allt mer aktivt söker andra alternativ. Det kunde handla om till exempel euro, rysk rubel eller en blandning av valutor i olika korgar.

Fortsatt osäkerhet i USA påverkar frihandelsförhandlingarna med EU, likaså försöken att skapa ett nytt frihandelsområde med tolv stillahavsländer: det så kallade TPP-avtalet skulle utesluta Kina.

USA har hoppats att frihandelsavtalet ska bli verklighet före årets slut. Men beslutsfattare i världens mest dynamiska tillväxtområde ställer sig nu allt mer skeptiska till president Barack Obamas möjligheter att få förhandlingsfullmakt av republikanernas högerflygel i kongressen.

Och även om Obama får fullmakten, så är det osäkert om kongressen godkänner avtalet. Det skulle göra det betydligt lättare för Kina att skapa ett eget frihandelsområde - där USA hamnar utanför.

Läs också