Hoppa till huvudinnehåll

Osteoporos och tandutdragning

Bild: YLE/Jessica Edén tandläkarmottagning

Går det att dra ut en tand om man har osteoporos? Läkarna svarar:

Osteoporos betyder att benvävnadens täthet minskar och benvävnaden blir skörare. Osteoporos kommer med åldern och drabbar i synnerhet kvinnor efter menopausen. En del andra sjukdomar kan öka risken för osteoporos, liksom användning av kortison.

Diagnosen går bäst att bestämma med täthetsmätning av benet, men kan i vissa fall också synas på en vanlig röntgenbild. På de bilder som tandläkaren tar syns dock sällan osteoporosen om den inte är långt framskriden.

Eftersom käkarna har en bra tillförsel av näringsämnen och eftersom de är i ständig användning utvecklas osteoporosen vanligen långsammare i käkarna än i andra ben. Stora olikheter kan dock finnas mellan olika individer. Käkfrakturer förorsakade av osteoporos är mycket sällsynta, men på en patient med helproteser och en kraftig osteoporos kan käkbenet lösas upp rätt mycket och t.ex. underkäksbenet bli mycket tunt.

Osteoporos är inget hinder för utdragning av tänder, men läkningen tar längre tid och vid infektioner är det skäl att medicinera med antibiotika.

Man kan också sätta in implantat i käkarna om man har osteoporos och slutresultatet brukar bli utmärkt, men läkningen kan också här ta lite längre tid.

De osteoporosmediciner som hör till gruppen bisfosfonater har som möjlig biverkning käkbensnekros, d.v.s. att en del av benet dör. Tandutdragningar och andra tandingrepp ökar risken för käkbensnekros hos patienter som använder bisfosfonater. Risken är i alla händelser väldigt liten och osteoporosmedicinering är inte ett hinder för tandingrepp.

Tecken på en begynnande käkbensnekros kan vara att såret där tanden är utdragen inte går ihop och/eller värk i området. Om man har dylika symptom ska man ta kontakt med sin tandläkare.

Det är viktigt att man före ett tandingrepp berättar för tandläkaren om man har sjukdomar, som t.ex. osteoporos, eller tar mediciner, som t.ex. bisfosfonater.

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Läs också

Webbdoktorn