Hoppa till huvudinnehåll

Vanda jobbar för att integrera romer

Malla Laiti bredvid Esa Ellala som fick årets Paarkibautmärkelse för sitt arbete för att främja den romska kulturen i Finland Bild: YLE/Nicole Hjelt esa ellala

Hälften av Finlands 10 000 romer bor i södra Finland, och 4000 av dem i huvudstadsregionen. Precis som den övriga finska befolkningen börjat söka sig söderut så har den romska gjort det, men fördomarna florerar fortfarande fritt och för många romer kan livet i en större stad vara utmanande.

Malla Laiti, specialplanerare för regionala delegationen för romska ärenden på Regionförvaltningsverket i Södra Finland, är själv uppvuxen på en mindre ort i Mellersta Finland och märkte skillnaden när hon kom till Vanda på åttiotalet.

- På mindre orter bor det bara ett par släkter och alla känner varandra. När man har bott där i tiotals år så är också inställningen bland den övriga befolkningen annorlunda. Här i södra Finland måste man arbeta hårdare för att hitta sin plats i samhället och kunna bevisa att man är en normal, likvärdig människa som alla andra, berättar hon.

Mycket har ändrats på trettio år

Kärleken förde Laiti från Kiuruvesi till Vanda för trettio år sedan. Hon berättar att trots att romer fortfarande möter på fördomar så har ändå mycket ändrats för den romska befolkningen i Finland under hennes livstid.

- Då jag var barn så var min familj ovanlig på det sättet att vi gick i skolan. Fram till sextiotalet reste de flesta romer omkring och hade inget fast hem och gick inte skolan, säger Laiti.

Hon berättar att Finland på många sätt är ett bra land för romer.

- Man uppmärksammar romerna i Finland, alla går i skola och har lägenheter, det är bra att bo här, konstaterar Laiti.

Finland ska vara en föregångare

Då det politiska programmet för romer blev klart år 2009 har situationen på lokal nivå också förändrats, berättar Laiti. Hon säger att hon upplever att romer har blivit mer delaktiga i samhället.

Visionen i programmet är att Finland ska vara en föregångare i Europa när det gäller att främja den romska befolkningens likabehandling och delaktighet.

Vanda har varit en av de städer som arbetat aktivast med leva upp till programmets mål. Man har jobba hårt för att motverka arbetslösheten bland och fördomar mot den romska befolkningen. Vanda är också unikt i Finland när det gäller att stöda bevarandet av romani, romernas språk. Hälften av alla romska barn i grundskolan i Vanda går på kurser i romani.

Vandas Romaniförbund nådde nyligen en milstolpe i att integrera den romska kulturen då de lyckades få igenom sitt önskemål om att den internationella Romanidagen skulle läggas in i den finska kalendern.

"Börjar känna sig som fullvärdiga medborgare"

Laiti föklarar att en del av romernas marginalisering också beror på att romer ofta av tradition håller sig till sig själva.

- Romerna i Finland bildar ju fortfarande sig egen grupp i samhället, och vännerna finns främst inom den egna gruppen, säger Laiti. Men i dag börjar allt fler romer inse att de kan vara fullvärdiga medlemmar av det finska samhället, fortsätter hon.

Laiti berättar om en liten romsk pojke som hon frågat vad han drömde om att bli som stor.

- En hästkarl sade han efter en stunds tvekan. Då sade jag att det ska du inte alls bli, du ska bli Finlands president. Han skrattade åt mig men jag såg att jag sått ett litet frö i honom ändå, berättar Laiti.

Laiti säger att de fördomar som lever kvar i samhället inverkar mycket på romers möjligheter.

- Romer måste på ett annat sätt än andra anstränga sig för att accepteras som jämlika. säger hon.

Fick inte vara med och leka

Laiti berättar om första gången hon stötte på fördomar.

- Jag minns när jag var liten och var ute på skolgården, och mitt i allt sade en flicka att jag är rom och därför inte får vara med och leka. Jag var väldigt förbryllad, jag kunde inte begripa vad som var fel med mig.

Laiti berättar att hennes far senare den dagen satte sig ner med henne i köket och gick igenom hela det romska folkets historia, om färden som börjat i Indien och lett till ett litet köksbord i Norra Savolax.

- Nu när jag tänker tillbaka på den stunden så var det då jag fann mig själv och den jag är, förklarar Laiti.

Delegationen för romska ärendens nationella förhandlingsdagar ordnas i Vanda i år och pågår från torsdag till fredag den 17-18 oktober.

Läs också