Hoppa till huvudinnehåll

Oppositionen vill ha högre skatt för rika

I dag var det dags för oppositionspartierna Centern och Sannfinländarna att lägga fram sina så kallade skuggbudgetar. Centern tycker bland annat att de rika ska betala mer skatt.

Centern anser i sin skuggbudget att det inte räcker med att fila lite i regeringens budget. Det behövs i stället en decennielång plan för att skapa 200 000 nya jobb.

Centern sätter fortsättningsvis sin tillit till en tillväxtfond och vill också grunda ett statligt Infra-bolag. Bolaget skulle skapas för att sköta trafiklederna, och Centern vill att Infra-bolaget köper Fortums el-överföringsnät.

Centern vill också höja skatterna för höginkomsttagare och gradvis höja pensionsåldern med två år med början 2020.

Det andra oppositionspartiet Sannfinländarna presenterade också sin skuggbudget i dag. Sannfinländarana vill sänka mervärdeskattesatserna med en procentenhet, och finansiera det genom att återinföra folkpensionsavgifterna för den offentliga sektorn.

Sannfinländarna skulle i sin skuggbudget sänka samfundsskatten till samma nivå som den är i Sverige och Danmark, det vill säga mindre än regeringen. Liksom Centern vill det sannfinländska partiet höja skatterna för höginkomsttagare.

Sannfinländarna har heller inte glömt sina käpphästar, utan vill spara i u-hjälpen och svenskan. De anser att svenskan åstadkommer stora indirekta kostnader för samhällsekonomin.

Ki Svahnström

Läs också