Hoppa till huvudinnehåll

Aktivare domare skulle ge bättre rättskydd

domstol
domstol Bild: Mika Kanerva domstol

Finland har flera gånger blivit prickad av den europeiska människorättsdomstolen för att behandlingen av brottmål drar ut på tiden. En av orsakerna är att de som misstänks för brotten inte dyker upp till de inbokade mötena, vilket kan orsaka långa fördröjningar i processen.

Statistik från Justitieministeriet visar att var femte sammanträde i rätten måste ställas in. I de allra flesta fall beror det på att svaranden inte är på plats. Forskning visar att brottmålen kan dra ut med ett halvt år på grund av det här.

När ett brottmål kommer upp i tingsrätten ordnas ett inledande sammanträde, där rättens ordförande, de målsägande, det vill säga eventuella offer och misstänkta, möts tillsammans med vittnen och juridiska biträden för att gå igenom krav, bevis och grundfakta om målet. Mötet sätter igång själva behandlingen av fallet och är därför avgörande för starten på rättsprocessen.

Att ett brottmål drar ut på tiden, kan vara oerhört frustrerande för de parter som deltar, berättar Janiina Mieronkoski som arbetar som handledare vid Brottsofferjourens serviceställe i Borgånejden. Brottsofferjouren erbjuder hjälp och stöd åt brottsoffer, deras anhöriga och brottsvittnen.

- Om man tänker på att brottsoffret ofta får vänta ett år på att fallet ska behandlas i rätten, så kan det kännas som en stor besvikelse att den misstänkta inte dyker upp och processen förhalas. Om det är frågan om ett våldsbrott, så kan det också kännas tungt för vittnen att nya sammanträden måste ordnas. Sammanträdena kräver fota både praktiska och mentala förberedelser.

Det är särskilt misshandelsfall, rattfylla, narkotikabrott och stöld som toppar som toppar statistiken för de fördröjda brottmålen. Trots att närvaro vid sammanträdet krävs med vite hjälper det inte. Det är först om någon uteblir från sammanträdet som polisen kan hämta in den anklagade. Se hur läget är i din tingsrätt.

Aktiva domare kan göra processen smidigare

Forskaren Pekka Määttä jobbar också som tingsdomare vid Egentliga Finlands tingsrätt och har 25 års yrkeserfarenhet. Han anser att domare inte tillräckligt effektivt utnyttjar de möjligheter som lagen ger att göra processen smidigare.

- Det är domarens skyldighet att se till att brottmålet framskrider smidigt. Lagen ger nämligen domare i många brottmål rätt att välja hålla mötet trots att alla inte är på plats, men gammal vana och försiktighet gör det alternativet ovanligt. Istället för att inhibera sammanträdet borde domaren yrka på att höra dem som är på plats och försöka höra de som saknas i ett senare skede då personen dykt upp eller polisen hittar dem.

Då man talar om behandlingstider för brottmål måste man ta i beaktande tiden som polisen behöver för förundersökningen, åtalsprövningen och den tid brottmålsbehandlingen tar i tingsrätten. Det kan ta upp till ett år innan fall prövas i tingsrätten, och om brottmålet av olika orsaker drar ut på tiden ytterligare, är det ett allvarligt rättsskyddsproblem, säger Määttä. Det slösar också tid och resurser för de som är involverade i fallet. Det här är inte en resursfråga betonar han, utan det gäller att omorganisera arbetet i den mån som de olika fallen tillåter.

Det finns även tekniska lösningar som kunde underlätta problemet. Här skulle det gälla att utveckla möjligheterna att ha videokonferenser istället för personliga möten i den mån det är möjligt. Tekniken finns på plats, men de lagliga möjligheterna att förhöra en svarande är ännu inte på plats.

Pekka Määttä föreslår också att man i större utsträckning skulle utveckla samarbetet med polisen. Genom att redan filma förhören och ge möjlighet till att använda materialet i rättegången, skulle det bli lättare att föra ärendet vidare. Dessutom är brottet i färskt minne, och då slipper varken vittnen eller misstänkta att minnas vad som hänt en lång tid senare.

Fall där bevisningen är klar, till exempel rattfyllerifall, borde också i större utsträckning behandlas skriftligt anser Määttä, och inte muntligt som det i dag fortfarande i en del fall görs.

Läs också:
Misshandelsfall gissel för tingsrätterna – se kartan

Läs också