Hoppa till huvudinnehåll

"Glöm inte bort individen"

Ulla-Maj Salin
Ulla-Maj Salin Ulla-Maj Salin Bild: Yle/ Malin Hulkki salin

Det kan vara en tung börda att ta hand om sina föräldrar. Speciellt när de blir gamla och sjuka. Det finns anhöriga som föredrar att ta hand om vården själva, medan andra efterlyser en mera skräddarsydd hemvård som passar individens behov. Oftast är det döttrarna som drar det tyngsta lasset.

Ulla-Maj Salin, som i 14 år var föreståndare för ett privat serviceboende i Vasa, säger att det rent traditionellt är döttrarna som tar ansvaret över föräldrarnas vård.

- Dessutom är kvinnor är mera vana att vårda, säger Salin. Men de som inga anhöriga har, är helt beroende av kommunens eller stadens hemservice och hemsjukvård.

Därför är det så viktigt att den vården fungerar. Men ansvaret ska ändå vara delat.

- Det är inte enbart barnen eller de anhöriga som ska bära hela ansvaret, men det är inte heller staden eller kommunen. Det ska delas. Och den saken fungerade bättre förut, men det var en annan struktur på allting då, säger Salin. De anhörigas ansvar ska absolut inte tas bort.

Kom ihåg individen!

Den person som oftast glöms bort i åldringsvården är individen själv.

- Vi glömmer bort att fråga huvupersonen vad han eller hon vill. Eller så talar vi över huvudet på honom eller henne. Och det är ju alldeles fel. Vi ska ju utgå från vad individen i fråga vill, och sedan göra vårt bästa för att vårdtagaren är den viktigaste kuggen i hjulet.

Läs också!
Anhöriga blir allt viktigare i hemvården

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten