Hoppa till huvudinnehåll

HRM börjar samla in glas och metall

Skrot i container
Nu ska invånare i huvudstadsregionen sortera också glas och metall. Skrot i container Bild: YLE/Maja Ottelin metallskrot

Glas- och metallinsamling inleds nu vid alla bostadshus med minst 20 lägenheter. Om man bor i ett egnahemshus ska man föra sitt metall- och glasskräp till närliggande insamlingsställen, som finns ofta i samband med köpcenter.

HRM kommer att placera ut 15 000 insamlingskärl för glas och metallskräp i huvudstadsregionen.

HRM hoppas på att invånare i huvudstadsregionen blir vana vid att sortera glas och metall för nästa höst ska blandavfallet börja brännas vid ett nytt avfallskraftverk i Vanda.

Glas och metall kan störa bränningsprocessen och därför hoppas man på att det finns så litet glas och metall bland blandavfallet som möjligt.

Då metallavfall återanvänds minskar det på behovet att bryta metaller. Dessutom sparar man 90 % av energin som går till att tillverka ny metall genom att återvinna den.
Glasflaskor och – burkar kommer att återvinns i nya glasförpackningar och i tillverkningen av glasull. Glasull används som isolering för hus.

Läs också