Hoppa till huvudinnehåll

Medicinresistent tuberkulos bekymrar WHO

Tuberkulos
Tuberkulos Bild: EPA tuberkulos

Kampen mot lungsjukdomen tuberkulos har haft framgång och antalet smittade har varit på nedgång. Antalet döda i sjukdomen har också sjunkit.

Världshälsoorganisationen WHO säger i sin årsrapport att man globalt nått FN:s mål vad gäller bekämpning av tuberkulos.

Trots positiva rapporter finns det ungefär tre miljoner människor som inte nås av den vård de skulle behöva. Många tuberkulosprogram finner inte sin väg fram till hemlösa, fattiga och marginaliserade människor som lever utanför det formella, statliga hälsosystemet. Problemet är stort i bland annat Sydafrika, Bangladesh, Indien och Pakistan.

Under de senaste tio åren har det dessutom dykt upp tuberkulos som är resistent mot mediciner vilket ses som ett stort hot mot de framsteg i en för övrigt framgångsrik kamp mot sjukdomen.

Tuberkulos betraktas ofta som en sjukdom i det förflutna - men eftersom man under de senaste tio åren upptäckt bakteriestammar som medicinerna inte biter på betraktas tuberkulos i dag som ett aktuellt hälsoproblem.

Bara under år 2012 drabbades 450 000 människor av den multiresistenta bakterien (MDR-TB). Kina, Indien och Ryssland är värst drabbade, rapporterar FN.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes