Hoppa till huvudinnehåll

Patient opererades mot sin vilja - justitieombudsman kräver ersättning

Läkare som skyndar
Patienten har rätt att vägra vård. Läkare som skyndar Bild: Mika Kanerva läkare

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen har gett en anmärking till två läkare och till ett sjukvårdsdistrikt för lagstridigt handlande.
Jääskeläinen föreslår att sjukvårdsdistriktet ska betala ersättning till patienten.

Enligt Jääskeläinen har vårdpersonelen brutit mot patientens grundrättigheter och mänskliga rättigheter när patienten opererades mot sin vilja.

All vård ska enligt lag och bestämmelser om människorätt ske i samråd med patienten. Men i det här fallet berövades patienten sin rätt att bestämma om vården, uppger justitieombudsmannen.

Patienten som vårdades för inflammation i njurbäcken tvingades trots motstånd till ryggmärgsbedövning och vårdpersonelen lade in en slang i urinledaren.

Patienten motsatte sig ingreppet och grät både före och under behandlingen. Patienten fick order om att lägga sig på operationsbordet. Patienten vägrade, men tvingades handgripligen ned på bordet av personalen. Sedan gavs bedövningen.
När patienten försökte skydda sitt underlivet genom att hålla i underbyxorna, lossade vårdpersonalen greppet. Vid det här skedet fick patienten mer lugnande medel och somnade in före själva ingreppet.

Patientens vilja får aldrig förbigås

Justitieombudsmannen framhåller att rättssystemet inte innehåller paragrafer som tillåter vårdpersonal att förbigå patientens integritet, trots att det skulle ligga i hans eller hennes intresse att få vård av hälsoskäl.

Justitieombudsman Jääskeläinen anser att det är klart att vårdpersonalen har brutit mot den grundlagsstadgade rätten till personlig integritet och mot Europas människorättskonvention som tryggar rätten till skydd för privatliv. Vårdpersonalen har enligt justitieombudsmannen åsamkat patienten lidande, som förutsätter ersättning.

Europas människorättsdomstol har tidigare krävt ersättning för lidande när man brutit mot konventionen. Medicinska ingrepp som utförs mot patientens vilja ses som brott mot konventionen särskilt om de fört med sig rädsla eller känsla av underlägsenhet.
Justitieombudsman Petri Jääskeläinen har bett sjukvårdsdistriktet att anmäla om de åtgärder fallet leder till före den 31 december i år.