Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeå nästan kriskommun

Sjundeå kommungård i november 2012. I bakgrunden skymtar den gräsplan där en flyttbar kanslibyggnad ska få plats.
Sjundeå kommunhus. Sjundeå kommungård i november 2012. I bakgrunden skymtar den gräsplan där en flyttbar kanslibyggnad ska få plats. Bild: Yle / Pia Santonen modulbyggnad

Sjundeå räknar med ett ordentligt minus under sträcket också nästa år trots att kommunalskatten och alla fastighetsskattesatser stiger.

Också det pågående årets resultat är negativt. Sjundeås underskott hotar att växa med närmare en miljon euro (904 000).
Resultatet 2012 var 1,6 miljoner euro på minussidan.

Målet, den så kallade budgetramen, för nästa år var ett litet plus (200 000 euro).
Men budgetförslaget för nästa år, som kommunstyrelsen diskuterade 21.10, går ut på ett minus om en halv miljon euro.
Om budgetförslaget förverkligas, har Sjundeå i slutet av nästa år samlat på sig en skuld, ett ackumulerat underskott, om 2,5 miljoner euro.

Sjundeå uppfyller i dag fem av de sex kriterier som krävs för att kommunen ska klassas som kriskommun.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland