Hoppa till huvudinnehåll

Andelsbanksval intresserar också politiker

Bild: Yle/ Bettina Aspfors östra nylands andelsbank

Östnylands andelsbank samt Porvoon OP-pankki har val av medlemmar till bankens fullmäktige 4-17.11.13. Valet har väckt intresse även bland politiker.

Politiker som sitter i stadsstyrelsen i Borgå och redan har många andra uppdrag finns även med bland kandidaterna. Två av dessa är Anders Rosengren och Bodil Lund.

Varken Rosengren eller Lund tror att uppgiften blir för betungande ifall de blir invalda. Fullmäktige har normalt endast några möten per år.

- I praktiken är det inte så många möten och det kommer information om dem i god tid säger Rosengren. Inne på samma linjer är Bodil Lund.

- Mötesmängden är inte så omfattande och samtidigt är det en intressant uppgift, så jag tror inte det är så betungande säger hon.

Båda kandidaterna vill värna om att det finns närkontor också i framtiden och att ägarkundernas intressen tas i beaktande. Utöver det här nämner Lund att hon vill fungera som ett språkrör och att hon gärna vill värna om tvåspråkig service. Rosengren har en personlig koppling till Andelsbanken

-Min farfar hade ett bankkontor hemma hos sig i Jackarby redan på 1930-talet. Hemma har jag hört berättelser om hur det var då berättar Rosengren

Kandidatlistorna skickas ut före 4.11 till röstberättigade ägarkunder. Det finns över femtio olika kandidater att välja mellan i Östnyland. I år går det även att rösta elektroniskt.