Hoppa till huvudinnehåll

Central uppgörelse klar

Det blir en central löneuppgörelse. Den centrala löneuppgörelsen undertecknades i kväll.

Fackcentralen FFC, Tjänstemannacentralen STTK och Akademikercentralen Akava godtar alla avtalet. Finnair, byggbranschen och livsmedelsarbetarna står utanför överenskommelsen.

Arbetsfreden är nästan total, men Finnairs piloter, kabinpersonal och tekniska personal förhandlar fram egna avtal. Deras avtal upphör att gälla i slutet av oktober.
Det var omöjligt för riksförlikningsmannen i dag att sammanjämka löneuppgörelsen och Finnairs krav på sparavtal.

För arbetsgivarna var det avgörande att uttryckligen Bil- och transportfacket AKT godkände avtalet.

Omkring 2 miljoner finländare berörs av det inkomstpolitiska avtalet.
Avtalet omfattar alla statligt, kyrkligt och kommunalt anställda och 88 procent av löntagarna i den privata sektorn.

Avtalet ger löntagarna:
- 20 euro mer i lön per månad.
- En andra löneförhöjning ett år efter det första lönepåslaget. Den förhöjningen är 0,4 procent.

Regeringen har förbundit sig att i gengäld:
- Inte röra kilometerersättningarna utan hålla dem ungefär på dagens nivå ( ca 0,45 euro per kilometer)
- Ge små lättnader i inkomstbeskattningen
- Tillåta arbetslösa att tjäna upp till 300 euro per månad utan att gå miste om understöd
- Förkorta karenstiden för den som blir arbetslös från 7 till 5 dagar
- Förhandla med kyrkan om att flytta både Kristi himmelsfärdsdag och Trettondagen till lördagar.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes