Hoppa till huvudinnehåll

Nya böcker dumpas allt snabbare

Den som nu under bokmässa i Helsingfors tycker sig ha sett fler nya böcker än förut ligga i rea-lådan har sett alldeles rätt. Bakom den här förändringen ligger ett nytt avtal mellan förlagen och författarna som trädde i kraft för ett år sedan och som nu börjar märkas konkret.

Tidigare fanns det en två års gräns för när en nyutgiven bok får börja säljas billigare. Men förändringarna på marknaden och i kulturklimatet har lett till att böckernas livstid blir allt kortare. Förlagen tvingas därför sänka priserna allt snabbare för att böckerna ska nå ut till läsarna.

Hösten 2012 kom författarna och förläggarna överens om att stryka två års gränsen i det nya avtalet. En tråkig, men nödvändig förändring anser båda parterna. Det andra alternativet är att böckerna först samlar damm i ett lager för att sedan makuleras, det vill säga brännas upp av förlaget vilket är både författarnas och förläggarnas stora mardröm.

§ 8 "När två kalenderår förflutit sedan den första upplagans tryckningsår, har förlaget rätt att sälja de resterande exemplaren till nedsatt pris... "

Så här lyder åttonde paragrafen i författarnas gamla modellavtal från år 2011. I det nya avtalet från i fjol har den här paragrafen helt slopats. Det här betyder att förlagen i princip har rätt att börja sälja nyutgivna böcker till nedsatt pris redan samma dag som de publiceras.

Avspeglar det allt hårdare kulturklimatet

- Jag kan inte säga att det här skulle vara positivt men jag är ändå nöjd över att vi gått med ändringen i avtalet eftersom det var nödvändigt. Den stora vinnaren i och med det här är nog läsaren, säger författaren Peter Sandström som är styrelseordförande för Finlands svenska författarförening.

- Det nya avtalet avspeglar det allt hårdare kulturklimatet. Som författare är man aktuell bara året då man kommer ut med något nytt, fortsätter han.

Böckerna når sitt bäst-före-datum allt snabbare. För förlagen gäller det därför att snabbt och aktivt nå ut till alla potentiella läsare så länge boken är en nyhet och innan den anses förlegad på grund av att nya böcker, nya författare och nya teman börjat dominera i mediebruset.

Bara några månader verklig försäljningstid

- Oftast finns det bara tid fram till jul att sälja en bok till fullt pris. Därefter köps bara rabatterade böcker. Det här betyder att det för vissa böcker bara finns några månader verklig försäljningstid, säger Barbro Teir vd för Schildts & Söderströms.

Hon tycker det är synd att intresset för litteratur svalnar så fort, men konstaterar att det är utgående från de här premisserna som hela förlagsbranschen tvingas arbeta i dag, och då måste man hitta nya lösningar.

- Att se nya böcker säljas till ett nedsatt pris kan kännas ledsamt, med tanke på allt det arbete som författaren lagt ner. Men som förläggare är det samtidigt glädjande att se hur rea-böcker går åt som smör. Så det är dubbla känslor, säger Barbro Teir.

Hon förutspår att det i framtiden kommer att finnas ännu mera variation i priserna på böcker beroende på genre och målgrupp.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes