Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg får ny informationspolicy

De anställda kan svara på medias frågor, heter det i planen fråga

Staden Raseborg ska informera snabbt, öppet och aktivt i framtiden. Det är kontentan i en ny kommunikationsplan som stadsstyrelsen tar ställning till på måndag (28.10).

Frågan om hur staden informerar har länge varit omdiskuterad.

Då Raseborg grundades år 2009 gav staden ut ett kort dokument med sju regler för hur stadens anställda ska sköta informationen utåt. Trots att reglerna talade om öppen kommunikation var tonen i texten mera negativ än positiv.

Reglerna och stadens informationspolicy har under åren varit föremål för debatt.

De nya riktlinjerna för hur Raseborg ska informera är omfattande och klingar i positiv ton. Kommunikationsplanen gäller alla anställda inom staden, koncernen och stadens förtroendevalda.

Aktiv information

Stadens synlighet ska bli bättre genom aktiv, tvåspråkig kommunikation. Informationen ska vara aktuell, snabb, förutseende och öppen. Också samarbetet med medierna ska ske i positiv anda.

I stadens informationsprinciper står bland annat att stadens verksamhet också ska bygga på öppenhet och en ständig dialog mellan invånarna, politikerna och personalen.

I ärenden som berör stadens personal informeras personalen före massmedierna.

Ansvar

Alla anställda inom Raseborgs stad har ett informationsansvar och som anställd kan man besvara medias frågor vad det gäller det egna arbetet och ansvarsområdet. Det här är någonting som inte tidigare har varit så självklart inom staden.

De anställda ska också få utbildning i att informera.

De förtroendevalda ansvarar fortsättningsvis för information om beslutsfattande.

Genom en aktiv kommunikation hoppas Raseborgs stad kunna utveckla sin image och sitt anseende.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland