Hoppa till huvudinnehåll

Nätmusik och konserter allt viktigare för artisterna

Musikerna har fått hitta nya sätt att tjäna på sin musik då skivförsäljningen minskar. Fast speltid i radio och tv ännu ger artisterna mest intäkter blir inkomsterna från konserter allt viktigare. Vinsterna från musik som spelas på nätet är för de flesta ännu mycket små.

Få branscher har ändrats så snabbt som musikindustrin. Under drygt 10 år har skivförsäljningen rasat kännbart samtidigt som musiken har flyttat till nätet. Till lika ökar artisternas intäkter från uppträdanden. Den utvecklingen erbjuder också möjligheter för musikerna, då flera artister nu själva kan diktera sina villkor.

- Vi har byggt upp det här konceptet i över tio år på egen hand, och det betyder att alla intäkterna blir hos oss. Men vi ger bort all musik digitalt helt gratis. och våra inkomster kommer huvudsakligen från konserter, säger Mikko Tamminen från gruppen Kuningaspähkinä ja Tamu Setä.

De håller precis på att ställa i ordning för en konsert i Vanda. I år räknar de med att hinna med mellan 60 och 70 uppträdanden, vilket ger gruppen en ordentlig inkomst.

Behövs skivbolagen längre?

Den stora merparten av omsättningen från den finländska musikbranschen kommer i dag från uppträdanden. Upphovsrätter och skivförsäljning står bägge för drygt tio procent var. Inom branschen bedömer man att live-framträdandena kommer att bli allt viktigare för artisterna. Speciellt som den traditionella skivförsäljningen förutspås minska även framöver. Det får också många artister att ifrågasätta skivbolagens roll.

Allt flera musiker börjar därför välja att köra sitt eget race. Det märker man på Timmian records - ett självständigt skivbolag som är ensamma om att gravera vinylskivor i Finland.

- Vi tar nog ett par steg tillbaka i utvecklingen, för det är fler och fler artister som i dag vill ha en fysisk skiva. De stora skivbolagen satsar hårt på aggressiv marknadsföring, medan de små bolagen sätter själva musiken främst, säger Sami Kantelinen som är delägare i Timmian records.

Bransch i förändring

Trots förändringen behöver många artister skivbolagen för att sköta hela maskineriet kring själva musiken.
- Vi tycker att artisterna ska få fokusera på att göra musiken. Allt annat runtomkring sköter vi bäst eftersom vi har nätverken och erfarenheten, säger Kari Holmgren, som är marknadsföringschef på Sony Music Finland.
En uppgift som skivbolagen sköter är upphovsrätter och avtal. Juridiken är krävande och alla musiker känner inte till sina rättigheter utan professionell hjälp.

Från branschorganisationernas sida ser man att ersättningarna fungerar allt bättre i Finland. Till exempel har den finländska musikmyndigheten Teosto nu slutit avtal med nättjänsten Youtube om ersättningar för finländsk musik som spelas på nätet. Även ersättningar från musiktjänsten Spotify ger en viss utdelning till upphovsrättsmännen.

- Men ersättningarna är små, det måste man säga. Men det centrala är att man nu erbjuds lagliga sätt att lyssna på musik på nätet och inte behöver använda pirattjänster, säger Aki Toivonen, som är vd på kompositörorganisationen Elvis rf.

Mikko Tamminens musik spelas flitigt i radio, vilket ger märkbara upphovsrättsinkomster. Men också speltid på nätet har börjat ge avkastning.

- När vi haft låtar som spelas riktigt mycket på Spotify, har vi fått upp till ett par månadslöner i ersättning, säger Tamminen.

Nätet ännu ekonomiskt marginellt

Ändå ger musik som spelas på nätet bara en tjugondel av de intäkter som speltid i radio och tv ger till upphovsrättsmännen. Utvecklingen har gått snabbare tekniskt än juridiskt. Men här sker också en förändring.

- Vi var inte med i rullorna från början. Men nog ser vi att utvecklingen sker också här, för intäkterna från till exempelSpotify har ökat med 30 procent sedan januari i år, säger Kari Holmgren på Sony Music.

Är era artister nöjda med inkomsterna de får via nättjänsterna?

- Det beror hemskt mycket på artisten. Har man en marginell musik så strömmas den inte så mycket och då får man inte så mycket pengar. Det krävs att man har en hit som det lyssnas på mycket, precis som det alltid varit, säger Holmgren.

Finsk musik når inte ut - än

Under senare år har finländsk exportindustri varit i fokus, där mycket resurser satts på att marknadsföra finländsk musik utomlands. Många artister är ändå skeptiska till hur väl projektet har lyckats och väntar ännu på resultat.

- Jag hoppas man också skulle satsa på nya artister som ännu inte har kontrakt och allt finansierat av skivbolagen, men det är mycket jobb som görs av organisationerna och det finns alla möjligheter att få ut musiken, säger Aku Toivonen från Elvis rf.

Musikexporten har sjudubblats på ett drygt decennium men omsätter ännu bara 35 miljoner euro. Den svenska exporten är tjugofaldig, vilket kan förklaras av längre traditioner.

- Men vi har verkligt bra möjligheter här med många lovande musikskribenter och artister, så läget ser bra ut både för skivbolagen och artisterna, säger Kari Holmgren.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes