Hoppa till huvudinnehåll

”Skolan ska inte bli ett museum”

Bob Karlsson håller med om att skoldagen kunde förändras i framtiden. Bild: YLE/Karin Filén morgonöppet

Gör om skoldagen till mindre klassrumsundervisning och istället mera grupparbete och pedagogiska verkstäder, anser en expert vi talat med. På Utbildningsstyrelsen håller man med.

-Jag har ingenting att invända, det låter som en bra framtidsvision. Delvis skulle det gå att göra redan idag, men det är svårt att tänka utanför lådan ibland.

"Vågar vi inte ta in det i skolan blir den ett museum dit eleven kommer på besök och öppnar sin dammiga bok."

Så säger Bob Karlsson, direktör för den svenska linjen på Utbildningsstyrelsen om skolexperten Pasi Sahlbergs förslag. Förslaget i sin korthet innebär att undervisningen skulle utgå från elevens egna intressen och en individuell läroplan. Undervisningen skulle ske i lärarledda pedagogiska verkstäder, i grupper eller i form av självstudier, kanske till och med utanför skolområdet.

Besluten fattas långt från klassrummet

Karlsson är på det klara med var begränsningarna ligger idag.

-Både lag och förordning utgår från ämnen och timfördelningen, och jag tror att det stör många på fältet att vi talar så mycket om timfördelningen och inte om innehållet och vad vi ska jobba med i skolan.

Karlsson efterlyser mer utrymme för kreativitet.

-Vår nuvarande samt kommande läroplan och timfördelning som statsrådet slagit fast inbjuder inte till så mycket valfrihet och fördjupningar.

När ska förändringen ske?

Enligt linjedirektören är den finländska skoldagen kort jämfört med många andra länder, och det har förekommit diskussioner om att införa en så kallad heldagsskola.

-Det skulle innebära mera motion, att jobba med händerna och vara kreativ genom att koppla ihop hand och hjärna.

Karlsson menar att dagens barn har annorlunda behov än förr, och skolan också måste hänga med i förändringen. Men varför tar det då så länge?

Enligt honom handlar det om ett trögt system där klassrummen ser ut som de gjorde för femtio eller hundra år sedan. Så gäller det att acceptera att tekniken har kommit för att stanna, och våga släppa in den i skolorna i allt större grad.

-Annars blir skolan efter barnen. Deras vardag och liv utanför skolan ser helt annorlunda ut då de jobbar, tar reda på och kommunicerar via sina smarttelefoner och tabletter. Vågar vi inte ta in det i skolan blir den ett museum dit eleven kommer på besök och öppnar sin dammiga bok.

"när jag sovit åtta timmar och gått i skola i åtta timmar, så är jag värd åtta timmar fritid"

Vad säger användarna?

Anna Pietilä är 16 år gammal och går på ettan i Brändö gymnasium och har alltså nyligen gått ut grundskolan. Vad anser hon om expertens och direktörens resonemang kring en förnyad skoldag?

Anna Pietilä vill skilja på skola och fritid även i framtiden. Bild: YLE/Ted Urho gymnasist

-Det låter som en bra idé. Speciellt på eftermiddagarna är man trött och kan ha svårt att koncentrera sig. Jag hade åtminstone svårt att bara sitta stilla och lyssna på läraren på eftermiddagslektionerna, ofta flög tankarna till något helt annat.

Pietilä håller med Karlsson om att dagens unga lever interaktivt, det vill säga att man är uppkopplad 24/7 och friskt blandar skola och fritid, men hon tycker inte att det är helt problemfritt.

-Jag vill inte hela tiden gå omkring och tänka att nu har jag något skolarbete ogjort, utan bestämma att när jag sovit åtta timmar och gått i skola i åtta timmar, så är jag värd åtta timmar fritid.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen