Hoppa till huvudinnehåll

"Förtroendet för USA har skadats"

Mette Nordström, Dan Ekholm och Bengt Östling Bild: Yle / Jonas Forth östling

Yle Nyheters korrespondenter befinner sig alla vid Yle i Helsingfors och vi passade på att fråga dem om den amerikanska NSA-avlyssning som nu håller på att nystas upp. I diskussionen deltog Mette Nordström (Washington), Bengt Östling (Stockholm) och Dan Ekholm (Bryssel).

Hur pinsamt är det här för USA?

Mette Nordström: Framförallt är det pinsamt för Obama-administrationen för även om man utgår ifrån att alla spionerar på varandra så har de ju nu blivit fast för det. Det har också varit ett ganska diffust försvar då man åberopat behov av försvar och säkerhet men också att presidenten inte vet något om det.

Mette Nordström, korrespondent USA Bild: Yle / Jonas Forth nordström mette

Men samtidigt påpekar man gärna i USA att avlyssningen räddar liv?

Mette: Det har man gjort sedan attackerna 11 september som ledde till kriget mot terrorismen och som i sin tur lett till ändringar i lagstiftningen. Men nu hör vi också kritiska röster från USA - kanske vänligt sinnade regeringar kanske ändå inte är målgruppen.

Dan Ekholm, korrespondent Bryssel Bild: Yle / Jonas Forth ekholm dan

Den här överraskningen i Europa, hur äkta är den?

Dan Ekholm: Kanske inte helt äkta. Däremot tror jag frustrationen är mer äkta. Intressant är det som stadssekreterare Marcus Rantala vid försvarsministeriet nyligen sade - om USA har använt sig av underrättelserna för att uppnå handelspolitiska intressen så är det här betydligt allvarligare, det vill säga industrispionage. Vi ska komma ihåg att på lång sikt så har Europa och USA väldigt lika säkerhetspolitiska intressen, om det sen handlar om terroristbekämpning eller säkerhetsgarantier mot Ryssland. Många har nu ett behov av att tala ut om sin resignation men jag tror att det här kommer att avta rätt så fort.

Ännu har det inte kommit fram att det skulle ha skett avlyssning i de nordiska länderna. Hur ser det här ut ur ett nordiskt perspektiv?

Bengt Östling, korrespondent Norden Bild: Yle / Jonas Forth östling bengt

Bengt Östling: Statsministrarna har ett toppmöte tillsammans med Nordiska rådet den här veckan och det har rubricerats att "avlyssning dominerade nordiskt möte" . Det tror jag nog inte på men de har säkert svarat på de frågorna på presskonferenserna. Intressant är den nya norska statsministern Erna Solberg som säger att det är en berättigad oro och att en övervakning på en sån nivå uppfattas som respektlös. Frågan är nu om USA är en trovärdig allianspartner när de fuskar på det här sättet och avlyssnar de egna.

Hur kommer de här avslöjandena att påverka relationerna mellan USA och EU?

Mette: Framförallt så har det skadat förtroendet för USA. Det som man talar om nu är hur det kommer att påverka frihandelsavtalet och från europeiskt håll så kommer det påtryckningar om att europeiska medborgare ska kunna inleda rättsprocesser i USA om deras integritet har kränkts av amerikanska företag eller staten. Det kan ha stora följdverkningar för företag som Google eller Apple.

Dan: Då man diskuterade de här frågorna förra veckan så fanns det ingen europeisk stats- eller regeringschef som krävde att man skulle avbryta de här frihandelsdiskussionerna med USA. Man hoppas att avtalet skulle leda till väldigt mycket tillväxt och det är något som alla efterlyser just nu. Men trots att frågan om avlyssningsskandalerna är allvarlig så ses det ändå som en mindre fråga än vad tillväxten som man får från frihandeln innebär.

Bengt: Så låter det också i de nordiska sammanhangen för så beroende är man ändå av USA. De här sakerna diskuterade man redan i september då president Obama var på besök i Stockholm.

Nu kräver den amerikanska senaten en ordentlig utredning. Vad ska vi förvänta oss att det här utmynnar i?

Mette: Det är intressant att den största kritiken nu kommer från kongressen och den är riktad mot de lagar som använts i kriget mot terrorismen. Man säger bland annat att man har övertolkat Patriot Act som är den omdiskuterade lagen som gav myndigheterna utvidgade befogenheter efter 11 september.

Kommer man i USA att börja ifrågasätta myndigheternas hårda tag efter 11 september?

Mette: Det är intressant att komma till Europa från USA och se den här uppgivenheten som råder. Det beror förstås också på mediefältet som är helt annorlunda i USA än i Europa. När jag lämnade USA i förra veckan så toppade man nog inte med avlyssningen trots att den just då börjar nystas upp. Jag skulle säga att det är en större grej här i Europa.

Läs också