Hoppa till huvudinnehåll

Sju miljoner barn blir mammor varje år

Varje år är det över sju miljoner flickor under 18 år som blir mammor, visar en rapport från FN:s befolkningsfond UNFPA. Vanligast är det i Afrika.

Att barn blir mammor är ett stort problem framför allt i utvecklingsländerna, det är där 95 procent av tonårsgraviditeterna sker. Varje dag är det 20 000 unga flickor som föder barn i u-länderna, och där utgör graviditet och förlossning den vanligaste dödsorsaken bland 15-18-åriga flickor. Varje år dör omkring 70 000 tonåringar i u-länderna i komplikationer i samband med graviditeter och förlossningar.

Tidiga graviditeter kan försämra de unga flickornas hälsa, och också deras möjligheter att utbilda sig och tjäna pengar.

Normer och värderingar styr

FN:s befolkningsfond talar för att angripa den utmaning som tonårsgraviditeter utgör på nya sätt. I stället för att flickorna ses som ett problem och att lösningen är att påverka deras beteende så måste regeringar, samfund, familjer och skolor ta itu med de verkliga problemen: de normer, värderingar och strukturer som marginaliserar de tonåriga flickorna och gör dem extra utsatta för tidiga graviditeter.

Det är flera faktorer som påverkar, till exempel ojämlikheten mellan könen, negativa attityder till flickor och kvinnor, fattigdom, diskriminering, sexuellt våld och barnäktenskap, skriver befolkningsfonden i sin rapport.

Rapportmakarna betonar familjernas, samfundens och samhällets ansvar för att förbättra flickornas ställning och rättigheter i samhället - för tonårsgraviditeterna får konsekvenser inte bara för mammorna och barnen utan på sikt också för ländernas ekonomi.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes