Hoppa till huvudinnehåll

"Barn borde inte tvingas in i ett juridiskt kön"

Aija Salo, generalsekreterare för SETA, tycker att det är bra att man tar upp problemet i Tyskland. Bild: Yle interkönade

I Tyskland träder en ny lag i kraft den 1 november som gör det möjligt för föräldrar till interkönade barn att avstå från att ange barnets kön i födelseregistret. Barnet får sedan senare själv definiera sin könstillhörlighet.

Interkönade personer har kroppsligt oklar könstillhörlighet vid födseln. Det går därmed inte medicinskt att fastställa om personen är en kvinna eller en man.

I dagsläget så fastställer därför en läkare tillsammans med föräldrarna vilket kön det nyfödda barnet tillhör. Därefter görs i många fall könskorrigerande operationer.

Interkönade borde få välja själv

När det handlar om ett nyfött barn kan personen inte tillfrågas om sin könstillhörlighet. Aija Salo, som är generalsekreterare för föreningen för sexuellt likaberättigande, SETA, säger att det här kan leda till stora problem.

- Interkönade barn kan fortfarande utsättas för operationer och andra ingrepp som egentligen inte är medicinskt betingade och som de själva inte får bestämma över, säger Salo.

I Tyskland planerar man nu att förbjuda icke-medicinska ingrepp på barn, och Salo hoppas att man kommer att göra samma i Finland

Utsatt grupp

På SETA tycker man att det mest positiva med den tyska lagen är att den har gjort att man nu talar mera om interkönade personer. Interkönade personer är en relativt liten grupp som är ganska utsatt.

- Om ens juridiska kön är ett annat än det man känner sig vara, kan det leda till stora psykiska problem men också problem i sociala sammanhang, till exempel när man ska välja omklädningsrum eller toalett, säger Salo.

Hela ämnet är ganska tabubelagt, och man pratar inte så mycket om det. Det finns personer som först i vuxen ålder har fått veta att de har varit med om en könskorrigerande operation som barn.

- Tidigare har det varit ett stort problem att interkönade personer inte har fått information om hurdana ingrepp som har gjorts till den egna kroppen, och varför, säger Aija Salo.

Den tyska lagen inte tillräcklig

Aija Salo tycker att det är bra att man i Tyskland aktualiserar det problemet som många interkönade personer ställs inför. Hon tycker att lagen i Finland i dag inte beaktar de interkönade personernas mänskliga rättigheter.

Men hon tycker att lagen borde omfatta alla.

- Alla vuxna borde själva få definiera sitt kön och barn borde inte tvingas in i ett juridiskt kön som de inte identifierar sig med, säger Salo.

Tyskland blir nu det första europeiska landet som gör det juridiskt möjligt att avstå från att ange ett kön åt ett barn. Det är sedan tidigare möjligt i Argentina, Australien, Indien, Nepal, Nya Zeeland, Pakistan och Sydafrika.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes