Hoppa till huvudinnehåll

Många kommunalt anställda mår dåligt - men inte i Åboland!

Bild: Yle kommunens anställd

En färsk förfrågan visar att många kommunalt anställda anser att deras arbetshälsa har försämrats under det senaste året.

Det är Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund, Jyty, som har undersökt saken och enligt förbundet upplever över trettio procent av de tillfrågade att deras arbetshälsa har försämrats.

Största delen av de tiotusen personer som deltog i enkäten är kommunalt anställda.

I Åboland verkar kommunernas anställda trivas

Kommunernas ekonomiska svårigheter, fler arbetsuppgifter och allmän osäkerhet antas vara orsaker till att många anställda mår sämre.

I Åboland verkar de anställda ändå åtminstone tillsvidare överlag må bra.

På basen av de personalanalyser som ifjol gjordes i Kimitoön och Pargas trivs majoriteten av de anställda bra eller till och med mycket bra med sina arbeten.

I Pargas uppgav 78% av stadens anställda att de är nöjda eller mycket nöjda med sina jobb. I Kimitoön 88%.

Pargas personalchef Peter Lindroos tror att småskaligheten och personalens engagemang bidrar till att de kommunalt anställda i Åboland mår bättre än i många andra kommuner.

Pargas och Kimitoön har lika hög sjukfrånvaro

Pargas och Kimitoön uppvisar ungefär likadana siffror då det gäller antalet sjukfrånvarodagar per år och anställd. I Pargas var antalet sjukfrånvarodagar per anställd 13,6 förra året och i Kimitoön 13,4 (i siffrorna ingår alla anställda, inte enbart ordinarie anställda).

I Kimitoön är sjukfrånvaron högst inom avdelningen för miljö – och teknik (20 dagar) och nästhögst inom omsorgen (15,4 dagar).

I Pargas är det avdelningen för kosthåll (21 dagar) och äldreomsorg (15 dagar)som har de flesta sjukfrånvarodagarna.

Personalchef Peter Lindroos medger att det finns en viss oro för sjukfrånvaron bland de anställda i staden, men att oron i första hand handlar om att de åtgärder man i staden vidtagit för att råda bot på sjukfrånvaron inte bitit utan tvärtom har sjukfrånvaron under de senaste åren ökat.

Offentliga sektorns fackförbund JHL och huvudförtroendeman Mikaela Luoma lyfte för ett par veckor sedan fram i en intervju för Yle Åboland (18.10.2013) att en del av sjukfrånvaron i Pargas beror på mobbning på arbetsplatserna.

I Kimitoön har sjukfrånvaron legat på samma nivå under de senaste åren och personalchef Erika Strandberg är inte bekymrad över personalens sjukfrånvaro.

- När vår senaste personalanalys visar att de anställda trivs bra och att Kimitoön är i topp jämfört med andra kommuner så är jag inte orolig, säger Strandberg.

Åtgärder för att minska antalet sjukskrivningar har ändå vidtagits i Kimitoön och bland annat jobbar kommunen enligt en handlingsplan för tidigt stöd och ingripande.

Trivseln bland de anställda i Kimitoöns kommun är enligt den senaste personalenkäten högst inom förvaltning och utveckling där 92% av de tillfrågade säger att de är nöjda eller mycket nöjda med sitt nuvarande arbete. Inom bildning är andelen nöjda eller mycket nöjda 91%, inom omsorgen 85% och inom miljö och teknik 85%.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland