Hoppa till huvudinnehåll

Pensionsbesluten fattas senare

Pensionsdiskussionen alltför fixerad vid åldern, tycker STTK Bild: Yle pensionsbeslut

Arbetsmarknadens centralorganisationer anser att Jukka Pekkarinens rapport om pensionsfrågan är en bra bas att utgå från då pensionsförhandlingarna inleds i december. Organisationerna betonar ändå att besluten fattas senare.

Fackcentralen FFC skjuter genast ner en av de modeller som finns i expertgruppens rapport. Det handlar om att slopa förtidspensionerna och den pensionssluss som är kopplad till arbetslöshet.

- En sådan här lösning skulle öka arbetslösheten och försämra pensionsskyddet eftersom äldre arbetstagare har svårt att hitta ett nytt jobb, säger FFC:s chef för pensions- och arbetskarriärfrågor.

Akademikercentralen Akava betonar att tyngdpunkten i pensionsreformen ska ligga på att utveckla arbetslivet.

På tjänstemannacentralen STTK betonar man att de beslut som fattas i förhandlingarna kan avvika från Pekkarinengruppens förslag. Intressebevakningsdirektör Minna Helle påpekar att man i pensionsdiskussionen har koncentrerat sig alltför mycket på pensionsåldern.

- Reformen är en stor helhet, som består bland annat av hur äldre arbetstagare behandlas på arbetsmarknaden och hur arbetslivet kunde utvecklas. Annars kan vi inte uppnå målen, säger hon.

Inom arbetsgivarorganisationen Finlands Näringsliv EK anser man att rapporten utgör en bra grund.

- Den viktigaste slutsatsen är att utan nya beslut kan de gemensamma målen om längre arbetskarriärer och ett finansiellt hållbart pensionssystem inte nås, säger EK:s vd Jyri Häkämies.