Hoppa till huvudinnehåll

Solidariteten avgörande för den som blir svårt sjuk

Senast i det skede då man blir svårt sjuk förstår man vad kommun och samhälle behövs till.

- Cancerpatienterna är en riktigt svår grupp och det blir värre och värre från år till år för att medicinerna blir allt dyrare om sjukdomen går vidare, säger direktören Göran Honga vid Vasa sjukvårdsdistrikt.
Och man diskuterar i Finland vad får det sista året kosta? Och det bästa exemplet från USA visar att det sista året kan kosta upp till 350 000- 400 000 dollar (260 000 euro - 300 000 euro),

Också många andra sjukdomar kunde knäcka en liten kommuns ekonomi, i synnerhet om man har många sjuka i kommunen. Till exempel vården av barn kan bli mycket komplicerad och dyr.
Därför har sjukvårdsdistrikten en gemensam utjämningskassa dit kommunerna bidrar per invånare.

- Vi har kommit upp till 800.000 euro med den dyraste patienten, säger Göran Honga. Vi har många som är uppe i 150-200.000 euro om året.

Om patientens årliga kostnader överskrider 75 000 euro så faktureras kommunen bara för den summan och det överskridande delen kommer från den interna försäkringskassan.

Markku Suoranta, som är verksamhetsledare Österbottens cancerförening, säger att solidariteten är oundviklig för svårt sjuka.

- Redan nu tar cancerpatienter kontakt och hör sig för om ekonomiskt stöd. Pengarna räcker inte till för både utgifterna i familjen och de dyra cancermedicinerna.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten