Hoppa till huvudinnehåll

Sommarstugetomterna blir dyrare i Kristinestad

Kristinestad
Arkivbild. Kristinestad Bild: Yle/ Amanda Bieber Kristinestad,rådhusparken

Nu ska sommarstugetomterna i Kristinestad värderas på ett nytt sätt så att priset på de billiga tomterna procentuellt höjs mera än de dyra. Stadsstyrelsen utgår nu från att priset på en tomt höjs med en procent för varje 1000 euro som priset understiger 80 000 euro. De som har värderats över 80 000 euro höjs inte alls.

- Till exempel om ett villaområde är värderat till 70 000 euro så höjs priset, utgående från H-fastigheters värdering, med tio procent. Då blir inlösningspriset 77 000 euro. En tomt som är värd 10 000 euro höjs med 70 procent och blir då att kosta 17 000, säger Bernhard Utter.

Villaområdena är Kristinestadsbornas gemensamma egendom. Priset har varit för lågt för att invånarna ska kunna acceptera det. Därför har staden nu gått in för att skruva upp tomtpriserna, förklarar Bernhard Utter.

- Vi börjar nu närma oss marknadspriset, säger Utter.

Den som vill fortsätta att arrendera sin sommarstugetomt får betala fem procent av värdet på tomten i hyra. Priset utgår från den värdering som H-fastigheter gjorde i våras och innebär en höjning av det nuvarande arrendet. Den lägsta hyran enligt stadsstyrelsens förslag är 1000 euro och den högsta 3000.

Arrendehavarna måste före den sista mars 2014 avgöra om de köper eller fortsätter arrendera. Så snart fullmäktige har godkänt prissättningen kan villaägarna börja lösa in tomterna. Vill man varken lösa in eller fortsätta arrendera måste staden lösa in villaägarens egendom på området.