Hoppa till huvudinnehåll

Arbetgrupp ska se över Kimitoöns omsorg

Kimitoöns omsorg har under hösten varit föremål för mycket debatt. Bild: Yle sjukvård

Kimitoöns kommun funderar på hur kommunens omsorg ska se ut i framtiden.

Kommunstyrelsen tillsatte på tisdag en arbetsgrupp för ändamålet.

Arbetsgruppen ska bland annat diskutera hur arbetsuppgifterna borde fördelas mellan de ledande tjänstemän inom omsorgen. En annan fråga som arbetsgruppen ska fundera på är hur omsorgens olika fastigheter ska skötas.

Arbetsgruppen består av av Wilhelm Liljeqvist (SFP), Niklas Guseff (SFP), Kalevi Kallonen (C), Carola Antskog (Fri Samverkan) samt kommundirektör Tom Simola.

Vid behov kan andra personer kallas till arbetsgruppens möten.

Kimitoöns omsorg har under hösten debatterats flitigt och det finns olika åsikter om hur omsorgssektorn borde organiseras och ledas.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland