Hoppa till huvudinnehåll

Attitydränna ska få Kimitoöbor att tänka efter

Ungdomar som spelar att de deltar i en hemmafest.
I ett av Attitydrännans rum spelas scener ur en hemmafest. Ungdomar som spelar att de deltar i en hemmafest. Bild: Yle/Monica Forssell attitydrännan


På Kimitoön har elever som går i öns högstadier, gymnasium eller studerar vid Axxell Brusaby möjlighet att den här veckan bekanta sig med Attitydrännan.

Attitydrännan är en slags upplevelsebana med information om rökning, alkohol och droger.

Så kallade Attitydrännor har ordnas på Kimitoön sedan början av 2000-talet, senast år 2009 och målet är att varje högstadielev en gång under sin skoltid ska ha bekantat sig med Attitydrännan.

Årets upplevelsebana har byggts upp i det före detta daghemmet Pjånkis i Kimito och är ett ambitiöst projekt med flere rum, skådespelare och information.

Banan innehåller ljud, lukter, information och scener som kan väcka starka reaktioner.

- Målet är att göra både ungdomar och föräldrar uppmärksamma på hurdana tankar och attityder de själva har då det gäller tobak, alkohol och droger, förklarar familjearbetare Linda Mattsson.

Banan manar till eftertanke

I ett av rummen pågår en fest. Ungdomarna är redlöst berusade, saker går sönder, en av ungdomarna får alkoholförgiftning och det måste kallas på hjälp.

I följande rum får besökarna följa med vad en barnskyddsanmälan innebär och hur det går till då socialarbetaren ringer till föräldrarna.

I ett av de sista rummen sitter några föräldrar till de festande ungdomarna och försöker prata om festen som spårade ur. Någon tycker att fester ju ordnats i alla tider, en annan är övertygad om att det egna barnet aldrig hade hamnat i tråkigheter om inte de andra barnen haft ett så dåligt inflytande, en tredje väntar på att polisen och socialen ska ta hand om alltsammans.

Attitydrännan är ett annorlunda sätt att informera om rusmedel och tobak.

- Det här är ett effektivare sätt att väcka diskussion än att någon står och föreläser framför klassen, tror Kimitoöns koordinator för ungdomsarbete Jaana Eriksson.

Ett av de rum som enligt arrangörerna gjort starkt intryck på många elever är rummet med information om rökning. Hela rummet är fyllt av en stickande tobakslukt och på väggarna hänger bilder på bland annat munnar och tänder som tagit skada.

Barnskyddsanmälningarna igen fler

I Kimitoöns kommun har barnskyddsanmälningarna ökat rejält det här året. I fjol var det totala antalet knappt hundra. I år är man redan uppe i 133.

En orsak till ökningen är att tröskeln för att anmäla till exempel berusade ungdomar eller unga som kör med trimmade mopeder till barnskyddet har blivit lägre, tror skolkurator Ulla Väärä.

Alla anmälningar oberoende av vad de handlar om, leder till något slag av ingripande från socialens sida. Ibland räcker några träffar med en social - eller familjearbetare. Ibland behövs det mer omfattande hjälp.

Enligt Niklas Guseff som är ordförande för omsorgsnämnden i Kimitoöns kommun är det bra att tröskeln för att ta koppla in barnskyddet är låg.

Samtidigt betyder fler anmälningar att kommunens socialavdelning behöver mera resurser för att klara av att hantera den ökande arbetsmängden.

Nästa år är det meningen att en till socialarbetare ska anställas.

Föräldrar välkomna på onsdag kväll

Attitydrännan har under årens lopp haft lite olika namn och ordnas på olika sätt i kommuner runt om i landet.

På onsdag kväll mellan kl 18-20 är Attitydrännan i Kimito öppen för föräldrar. På plats finns då också Anne Ahlefelt från föreningen Förebyggande rusmedelsarbete EHYT på plats.

Läs också