Hoppa till huvudinnehåll

Ehec

Bild: MANFRED ROHDE ehec-smittan

Ehec-bakterien hör till familjen E.coli. Förkortningen står för enterohemorragisk Escherichia coli. Bakterien kan finnas hos nötboskap, från vilka den kan spridas till människan via dåligt uppvärmt kött. Bakterien kan också överföras från människa till människa eller via andra livsmedel.

Ehec-bakterien producerar toxiner som kan vara livshotande för speciellt småbarn och åldringar.

De första symptomen är magkramper och diarré. Diarréerna kan efter ett par dagar bli blodiga. Hos en del av patienterna förorsakar toxinerna s.k. hemolytiskt uremiskt syndrom, med sönderfall av de röda blodkropparna, njursvikt och ofta svåra blödningar.

Misstänker man att man har fått i sig ehec-bakterier ska man genast söka vård.

Läs också

Webbdoktorn