Hoppa till huvudinnehåll

Miljöfolket: Stäng Talvivaara genast!

Bild: Yle demonstration mot talvivaara

Miljöfolket kräver att staten inte lägger en enda cent till i blöt i gruvbolaget Talvivaara.

Finlands naturskyddsförbund säger att alla alternativ vad gäller gruvbolaget är dåliga. Staten bör inte göra fler satsningar i bolaget, utan gruvan måste köras ner. Det betyder i praktiken konkurs, säger Naturskyddsförbundets ordförande Risto Sulkava.

Staten åsamkas minst utgifter om gruvverksamheten upphör - en fortsatt gruvdrift skulle bli mycket dyr för staten, konstaterar Sulkava.

De som har motsatt sig konkurs har hävdat att gruvområdet i sig är en miljörisk, i synnerhet om det lämnas vind för våg. Sulkava är av annan åsikt: Bolaget har inte skött miljöfrågorna så som de borde ha skötts hittills heller - därför ändrar inte en konkurs överhuvudtaget på läget, säger han.

Om driften fortsätter växer miljöriskerna. Den teknik som Talvivaara använder sig av vid gruvan i Sotkamo tycks inte lämpa sig för Kajanaland, säger Sulkava.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes