Hoppa till huvudinnehåll

"De utvalda"

Bild: Yle/Peter Fahllund sven-erik klinkmann

- Redan de gamla grekerna hade behov av en esoterisk, mera hemlig, kunskap - nånting som inte alla får tillgång till. Så säger Sven-Erik Klinkmann, som är filosofie doktor, docent i populärvetenskap och författare i Vasa. Allt sen dess har denhär "Arcada Mundi" eller "Arcada Dei", naturens hemligheter, funnits som en slags irrationell medvetandeström som följt människans utveckling under de senaste årtusendena.

Det finns klubbar med mera öppen verksamhet, typ Svenska Klubben och Lions, och sen har vi de mera eller mindre slutna dit man räknar exempelvis Frimurarna, Odd Fellows och Rebecca-orden och så finns det de riktigt exklusiva politiskt inriktade som vår egen Onsdagsklubben och den globala Bilderberggruppen för de riktigt stora påverkarna.

- Okej vi har haft reformationen inom religionshistorien där dethär kommer in på ett nytt sätt. men dethär tänkandet spaltas upp så att det finns ett mindre, slutet rum - och så finns det ett yttre rum. Dethär är grundläggande för hela mänskligheten och finns inom t.ex. Judendomen och Kabbala-rörelsen också. Men just i Kristendomen har dethär med hemliga sällskap alltid varit väldigt starkt närvarande.

Klinkmann hänvisar gärna till den svenska idèhistorikern Karin Johannisson, som i sin lilla svarta bok "Hemligheter" skriver om att det högsta vetandet i samhället alltid har varit hemligt. Det hela bygger på en exkluderingsteknik som just innebär att alla inte får vara med.

- Utestängningen innebär ju då att vi får en elit som besitter kunskapen och informationen - och en stor grupp som inte har tillgång till den. Det handlar mycket om makt, och dethär innefattar också militär och stater som bekämpar varandra. Spioneri, sekretess och hemligheter. Det kan också handla om yrkeshemligheter och hemliga sällskap har också en given plats inom det filosofiska tänkandet. Magi och mystik är en del av rekvisitan i många slutna sällskap.

Mera om hemliga sällskap blir det i Pia & Peter på söndag kl. 10-12

Läs också

Nyligen publicerat - Vega