Hoppa till huvudinnehåll

Carin Göthelid: En milstolpe i öppenheten

Carin Göthelid
Carin Göthelid Bild: Yle carin göthelid

Det är dags för ett nytt kapitel i vår journalistik. Öppen granskning kallas det, och vem som helst kan vara med. Det är granskande journalistik inför öppen ridå. Och det handlar om en ödesfråga, nivån på högskoleutbildningen i Svenskfinland, skriver Carin Göthelid.

Många av de ämnen vi tar upp kommer från tips. Tips av någon som känner till ett missförhållande, någon som är drabbad eller upprörd. Sedan sitter journalisten - något förenklat - på sin kammare och ringer, granskar, läser, gör intervjuer och publicerar sedan alstret.

Nu ska vårt grävande team på Svenska Yle göra det här på ett annorlunda sätt, med start 25.11. Det kallas för öppen granskning.

Producenten för den granskande gruppen Hasse Sundquist skrev här den 5.11 att han är avundsjuk på de nordiska kollegerna. Deras granskande program får in mängder av tips som folk tycker behöver undersökas. Vår öppna granskning ska förhoppningsvis sänka tipströskeln.

I två veckor jobbar vårt grävteam interaktivt med publiken. Det ska vara lätt att skicka in tips. Det är publiken som har kunskapen om vad som inte fungerar medan vi kan försöka ta reda på varför. Samma källskydd och anonymitet gäller här som i all vår journalistik. Tipsen tas emot, reportrarna kollar, granskar, intervjuar och publicerar, flera gånger om dagen på svenska.yle.fi.

Innehållet kommer också att synas och höras i radio-och tv-program.

Temat då? Det handlar om den finlandssvenska högskoleutbildningen. Den ligger i fokus i två veckor, av flera anledningar.

För det första förändras läget för högskolorna. Studerande ska utexamineras snabbare med mindre pengar. Nedskärningar är i gång eller under planering.

Och så gäller det nivån på undervisningen. Forskning visar på brister i den svenska grundutbildningen i Finland och av den anledningen vill vi veta vad som händer högre upp i utbildningssystemet. Svensktalande 15-åringar presterar sämre än finskspråkiga jämnåriga och det finns universitetslärare som anser att skillnaderna går igen i den akademiska världen.

Avsikten med den öppna granskningen är att låta alla med egna erfarenheter att delta.

Det här betyder inte att vi slutar med vår "vanliga" granskande journalistik. Allt går inte att granska i den här takten, för att gå på djupet måste det finnas tid och den tiden måste Yle ha råd att ge de grävande journalisterna.

Men en av punkterna i Yles strategi är att låta alla delta i den digitala tidens kommunikation och interaktion. Vi ser den öppna granskningen som ett steg på den vägen.