Hoppa till huvudinnehåll

Granskning av medborgarinitiativet att slopa skolsvenskan klar i dag

Befolkningsregistercentralen granskar att alla underskrifter i medborgarinitiativen är giltiga. Bild: YLE / Linda Söderlund befolkningsregistercentralen

Granskningen av medborgarinitiativet om att slopa den obligatoriska skolsvenskan ska vara klar i dag.
Granskningen av de 62 000 underskrifterna har dragit ut på tiden eftersom Befolkningsregistercentralen inte har fått några tilläggsresurser, utan granskningen görs vid sidan av övrigt jobb.

Medborgarinitiativet om att slopa den obligatoriska skolsvenskan har samlat 32 000 underskrifter via webben, och 30 000 på papper. Det är lätt att granska webbunderskrifterna, men pappersunderskrifterna är tidskrävande.

Befolkningsregistercentralen granskar ett urval på ungefär 800 pappersunderskrifter. Då kontrolleras att personen är myndig, finländsk medborgare och att personen inte har gjort flera än en underskrift. Då tidigare medborgarinitiativ har granskats har 2 - 5 procent av underskrifterna förkastats.

- Man kan förvänta sig att ungefär lika många underskrifter förkastas nu. Om medborgarinitiativet har samlat kring 55 000 underskrifter, så kan man nog vara rätt så säker på att det går igenom, säger Timo Salovaara, informationsservicechef på Befolkningsregistercentralen.

Timo Salovaara.
Timo Salovaara, informationsservicechef på Befolkningsregistercentralen Timo Salovaara. Bild: Yle/Linda Söderlund porträtt,timo salovaara

"Det har varit mera tidskrävande än vi trodde"

Det är ett team på tre personer som granskar underskrifterna vid sidan av sitt övriga jobb. Befolkningsregistercentralen har inte fått några extra resurser för granskningen, och därför har det dragit ut på tiden.

- Från början tänkte vi att sex veckor skulle räcka, men nu har granskningen tagit över två månader. Det har varit mera tidskrävande än vi trodde, säger Salovaara.

Salovaara tror ändå att intresset för att lämna in medborgarinitiativ är extra stort nu i början då lagen är ny, men med tiden kommer kanske bara ett eller två medborgarinitiativ att lämnas in per år. Därför är det onödigt att anställa ny personal för granskningarna, tycker Salovaara.

Från början tänkte vi att sex veckor skulle räcka, men nu har granskningen tagit över två månader

Medborgarinitiativet överlämnas till riksdagen nästa år

Idag fredag, eller senast i början av nästa vecka, ska granskningen av underskrifterna vara klar och då kan medborgarinitiativet officiellt överlämnas till riksdagen. Det är föreningen Vapaa kielivalinta, Finskhetsförbundet, samt Sannfinländarnas och Samlingspartiets ungdomsförbund som står bakom initiativet, och de har beslutat att överlämningen till riksdagen sker först i början av nästa år.

- Jag hoppas att det blir omröstning om att slopa den obligatoriska skolsvenskan, så att riksdagsledamöternas själva får ta ställning till medborgarinitiativet, säger Simon Elo, ordförande för Sannfinländarnas ungdomsförbund.

Det är ännu oklart vilket riksdagsutskott som behandlar medborgarinitiativet. En del har talat för att det är grundlagsutskottet som ska behandla medborgarinitiativet, medan andra anser att det är kulturutskottet (som sköter utbildningsfrågor) som ska ta sig an frågan.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes