Hoppa till huvudinnehåll

Varför granska den finlandssvenska högskolan?

Eva-Maria Koskinen
Eva-Maria Koskinen Bild: Yle/Jyrki Valkama fixa högskolan

Svenska Yle vill öppna diskussionen om de finlandssvenska högskolorna och fråga er som vet. Vart har sparkrav och effektivering lett i er vardag? Går de finlandssvenska skolornas problem igen i högskolorna?

Vi vill granska de finlandssvenska högskolorna tillsammans med er av tre orsaker.

För det första har situationen för universitet och yrkeshögskolor förändrats under de senaste åren. Studenter ska bli klara snabbare och många högskolor tvingas spara. Vid Åbo Akademi är stora nedskärningar att vänta.

Reformer inom högskoleutbildningen ställer alltså nya krav. Grälet om sammanslagningen av yrkeshögskolorna Novia och Arcada visar att det inte alltid är lätt att komma överens trots att mycket står på spel.

För det andra pekar forskning på brister i den svenskspråkiga grundutbildningen och vi vill ta reda på vad som händer högre upp i utbildningssystemet. Pisa undersökningen visar att svenskspråkiga 15-åringar presterar betydligt sämre än finskspråkiga och att de finlandssvenska pojkarna är på u-landsnivå.

En annan forskning av Anna Dall berättar att kravnivån i svenskspråkiga skolor är lägre och att eleverna inte orkar bemöda sig.

Det finns tecken på att problemen i grundskolan går igen högre upp. Geologiprofessorn Olav Eklunds jämförelse av studenter vid Turun Yliopisto och Åbo Akademi tyder på det här. De svenskspråkiga geologistuderandena klarar sig sämre än finskspråkiga i samma prov.

Svenska Yle vill nu öppna diskussionen om de finlandssvenska högskolorna.

Och här ligger den tredje orsaken. Vi vill fråga er som vet, vart leder effektiveringen och sparkraven i vardagen? Hur är undervisningen? Kravnivån? Får svenskspråkiga studerande lika bra utbildning som finska studerande? Vad händer då nya ekonomiska realiteter ställer allt på sin ända? Vi tror att början på lösningarna är att identifiera problemen. Nu börjar diskussionen och vår granskning Fixa högskolan.

Svenska Yle livegranskar de finlandssvenska yrkeshögskolorna och universiteten under två veckors tid 25.11-5.12. Tipsa oss, diskutera, dela och kommentera, så rapporterar vi!

Fixa högskolan

  • Fixa högskolan: Tusen tack för din insats!

    Vi som jobbat med Svenska Yles öppna granskning Fixa högskolan tackar för två roliga, intensiva veckor tillsammans med dig. Studerande och högskolepersonal som tipsat, diskuterat och dessutom haft mod att säga sin åsikt har varit grundstenen i Fixa högskolan, skriver projektledare Eva-Maria Koskinen.

  • Fixa högskolan i Obs debatt

    På vems ansvar är det att få de studerande vid universiteten att öka på studietakten? Är studerande lata eller är universiteten dåliga på att organisera sin undervisning på ett ändamålsenligt sätt? Läs hela diskussionen på Twitter här.

Nyligen publicerat - Fixa högskolan