Hoppa till huvudinnehåll

Det finns ett djupinrotat trauma i Sibboborna

Mikael Grannas med gott morgonhumör Bild: Yle/ Lone Widestam mikael grannas

Efter att Sibbo varit i blåsväder med grannen från väst satte de fart på sin planeringsprocess och är nu en kommun som toppar så gott som allt från sjukvård till ekonomi.

Mikael Grannas kom från Åboländskt håll till östnyland och märkte redan från första början som kommundirektör att förlusten av Östersundom till Helsingfors satt sina spår.

- Det fanns en post Östersundomistisk trauma som jag klart kunde känna då jag kom till Sibbo. Den finns ännu kvar men jag tror att tiden sakta läker den och det betyder att vi också idag kan ha en saklig dialog med vår granne i väst.

Bild: Yle/ Lone Widestam mikael grannas

Under hans tid som kommundirektör har hans viktigaste fokus varit att försöka få en pålitlig ekonomiförvaltning eftersom det ofta var så att kostnadernas utveckling i Sibbo var i en egen kategori.

- Det kunde vara 6 - 8 % kostnadsökningar per år medan finska kommuners medeltal har rört sig kring 4 – 5 %. I och med att vi förlora våra rikaste invånare så började det kännas också i kommunalekonomin och klart var att så kunde det inte fortsätta.

Enligt Grannas har Sibbo nu fått kontroll på det hela och rör sig idag på ca. 3 % kostnadsökning och det är till stor del tack vare att man på ekonomisidan har gjort ett gott arbete med att få mera transparens, bättre verktyg och instrument för de chefer som leder olika budgetposter.

Framtidens Sibbo

Grannas har jobbat mycket med hur Sibbo skall se ut i framtiden.

- Vad skall vi prioritera och vad skall vi satsa på är frågor som jag tillsammans med hela fullmäktige har jobbat med för att hitta vår kommunstrategi. Jag märker inte längre kraftiga partigränser, vi har diskuterat ihop de stora linjerna och har bra samstämmighet bland politiker.


Förhållandet mellan tjänstemän och politiker har enligt Grannas blivit bättre. Det har blivit öppnare och det finns mera tillit och förtroende vilket i sin tur underlättar beslutfattande.

En hurdan kommun är Sibbo om tio år?

- Om tio år har Sibbo växt kraftigt. Vi har en bra fördelning ålderstrukturellt p.g.a. inflyttningen och Sibbo är mer mångkulturell. Tyvärr är Sibbo ännu splittrat i nord och syd.

Sibbo kommer att ha många fler egna arbetsplatser och kollektivtrafiken kommer att förbättras tror Grannas. Det kommer antagligen också att finnas järnvägstrafik mellan Nickby och Helsingfors.

Grannas berättar också om hur man kunde jobba med att svetsa ihop Sibbo så det inte blir en fördelning mellan nord och syd och hurdan verksamhet som skulle lämpa sig på Söderkullaområdet och längs Borgå motorväg för att göra området mer attraktivt.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland