Hoppa till huvudinnehåll

På torsdagar talar alla svenska

Morgonkaffe på planläggningen i Vasa
Morgonkaffe på planläggningen i Vasa Morgonkaffe på planläggningen i Vasa Bild: Yle/Roger Källman kaffebord

Personalen på planläggningsavdelningen vid Vasa stad har kommit överens om att införa en svensk dag. På torsdagar pratar alla svenska sinsemellan, det här för att förbättra sina kunskaper i svenska.

Arbetsmiljön på planläggningen är annars rätt så finskdominerad. Två tredjedelar av personalen är finskspråkig och de flesta kundkontakter sker också på finska. Därför räcker det inte att vänta på de fåtal kunder som pratar svenska för att få prata det språket.

- Det är enda sättet att förbättra svenskan, att använda den med varandra, säger tf planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso.

Matti Laaksonen är en av de finskspråkiga anställda på planläggningen. Han är född i Raumo - "där det finns två svenskspråkiga" - och har studerat i Lahtis. Därmed har han tidigare inte haft desto större behov eller möjlighet att prata svenska.

- Sen kommer du till Vasa och märker åh - nu måste jag kunna svenska, säger han.

Tandem

Förutom den svenska torsdagen har man också infört språktandem: svenskspråkiga och finskspråkiga kollegor paras ihop och pratar varandras modersmål med varandra. Initiativtagare till det är Malin Henriksson, en av de svenskspråkiga på kontoret.

- Att vi svenskspråkiga byter till finska kommer rätt så naturligt, nu tyckte jag att vi kan svänga på steken, säger hon.

Läs också