Hoppa till huvudinnehåll

Bensow prickas för billig uthyrning

Villa Bensow
Revisorer bekräftar: styrelsemedlemmar har hyrt fastigheter för billigt Villa Bensow Bild: YLE/Patrik Raski bensow

Skandalomsusade Bensows barnhemsstiftelse lämnade i fredags mycket försenat in sitt bokslut för år 2012. Revisorerna prickar stiftelsen för att tidigare styrelsemedlemmar har fått hyra stiftelsens fastigheter allt för billigt.

Egentligen borde bokslutet ha varit inlämnat redan för ett halvår sedan, men på grund av en lång polisutredning och oklarheter med stiftelsens ekonomi har tidsfristen upprepade gånger skjutits upp.

- Fastigheter har hyrts ut på icke-marknadsmässiga villkor åt de närstående. En del styrelsemedlemmar har på det här sättet kunnat dra nytta av situationen. Det här är ju förstås ett problem. Sen finns här också utomstående hyresgäster och det är nog också en fråga i sig vad de har för hyresavtal. Den här saken är under utredning, säger Mikael Damstén, vice ordförande för Stiftelsen för Bensows barnhem.

Är det inte ganska ovanligt att man i ett bokslut anmärker att styrelsemedlemmar har fått hyra sommarstället till ett för billigt pris?

- Jo, det kan man nog säga att det är. Det är mycket ovanligt. Jag har ju inte själv varit medlem i styrelsen under 2012. Jag blev vald in i styrelsen den 19 april och har svårt att ta ställning till vad motiven har varit till de gamla hyresfrågorna, säger Damstén.

Ni väntade en dag på att en detalj i bokslutet skulle klarna, vad är det för en detalj?

- Ingen aning. Jag vet inte. Det är så att bokslutet har gått från styrelsen via verksamhetsledaren till revisorn och sen är det revisorns sak att sköta resten, säger Damstén.

Det har spekulerats i att styrelsemedlemmarna även på andra sätt har förskingrat pengar, men revisorerna har inte funnit några andra oklarheter med bokslutet som därmed fick godkänt.

Bokslutet uppvisar överskott.

Revisionsberättelsen visar att Bensows stiftelse gått på vinst på 363 256 euro tack vare placeringsverksamheten.Stiftelsens förmögenhet är värd 18, 8 miljoner euro.

Däremot har den ordinära verksamheten gått drygt 750 000 euro på förlust. Samtidigt har stiftelsen sedan 2012 lagt ner barnhemsverksamheten, vilket innebär att kostnaderna minskar. Enligt Damstén finns det inte ett tillräckligt stort behov att återuppta barnhemsverksamheten, trots att stiftelsen inte lider av någon direkt penningbrist.

Patent och Registerverket har godkänt den nya verksamhetsplanen.

- Vi kommer att dela ut understöd till föreningar och andra samfund som uppfyller sådana verksamhetskrav som stadgarna också uppfyller, säger Damstén.

Ordförande för Stiftelsen Bensows barnhem Iselin Krogerus-Therman, ville inte ställa upp för en kommentar före måndag med motiveringen att hon golfar med gäster i Spanien och inte har hunnit bekanta sig med bokslutet.

Inte heller verksamhetsledare Matti Ståhlberg ville uttala sig om bokslutet, eftersom bara ordförande Krogerus-Therman och vice ordförance Mikael Damstén har tagit på sig rollen att uttala sig om stiftelsens angelägenheter i medierna.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes