Hoppa till huvudinnehåll

Elva år lång tvist blev polissak

Fasanjakten i Snappertuna har polisanmälts. På torsdag (14.11) kom polisen till Norrby efter anmälan om hagel på Norrbyvägen. Bild: Yle/ Robin Lindberg norrby gård

På Norrby ordnas kommersiell jakt på fasan och rapphöna. Fåglar hålls i burar för att sedan släppas ut och skjutas av de betalande gästskyttarna.


Fågelskjutningen på Norrby gård i Snappertuna har irriterat och oroat grannarna i många år.

Flera av grannarna har upprörts över att jakten inte följer gängse jaktregler. Grannar har träffats av hagel och jakten har försiggått utanför Norrbys ägor.

Catherine och Riggert Munsterhjelm som bor på granngården Tallbacka har flera gånger hittat nedfallna hagel och patronhylsor på sin tomt.

Ägare på Norrby och styrelseordförande för Oy Norrby Gård Ab är Mikael Aspelin som inte själv bor på gården. Jakten bedrivs av Firma O. Ruoho och jaktledare är Osmo Ruoho.

Polisanmälan

Den 3 oktober i år lämnade Musterhjelms in en polisanmälan angående fågelskjutningen. Även tidigare har de och andra grannar varit i kontakt med polisen angående jakten. Munsterhjelms kräver att jakten på Norrby håller sig inom laglighetens gränser.

Munsterhjelms vittnar om flera incidenter där jakten skett på deras markområden. Bland annat har en fasan skadskjutits drygt 20 meter från Munsterhjelms bostadshus.

Under en promenad i den egna skogen har Riggert Munsterhjelm fått hagel i ansiktet och på huvudet.
Polisen har varit på plats och representanter från miljöbyrån har också besökt Tallbacka.

Munsterhjelms har bett miljöbyrån ta ställning till om haglen orsakar negativ miljöpåverkan. Döda rovfåglar har hittats på Munsterhjelms tomt. Livsmedelssäkerhetsverket Evira har fastställt att åtminstone en av duvhökarna har skjutits med hagel. Duvhöken liksom andra rovfåglar är fridlysta.

Norrbys ägare Mikael Aspelin avsäger sig ansvaret med hänvisning till att det är Osmo Ruoho som ensam ansvarar för jakterna. Brevledes har han bett familjen Munsterhjelm om ursäkt på Ruohos vägnar och bett Ruoho ta kontakt med dem. Så har inte skett. Aspelin har också försäkrat Munsterhjelms att han tycker att agerandet varit oanständigt och överväger att upphäva arrendekontraktet.

Det har i alla fall visat sig att också Aspelin ibland deltar i jakten på Norrby. Så skedde åtminstone den 14.11 då Yle Västnyland besökte området.

Ruoho däremot skyller ifrån sig och säger att det är skyttarna själva som är ansvariga för att de inte skjuter över gränserna. Skyttarna igen hänvisar tillbaka till Ruoho.

Munsterhjelms har upprepade gånger kontaktat jaktledaren Osmo Ruoho utan att få svar.

Lång tvist

Redan för tio år sedan började några av grannarna till Norrby opponera sig mot jaktverksamheten.

Även om det är Munsterhjelms som förekommit i offentligheten angående jakten är flera andra grannar också upprörda över hur jakterna genomförs. Det handlar inte om ett motstånd mot jakt utan om att de övertramp som gjorts kan utgöra riktiga säkerhetsrisker.
I ett tillägg till polisanmälan vittnar flera grannar om fågelskjutning som skett utanför Norrbys marker, hagelskurar över de egna hustaken och till och med om skott som avfyrats mot människor.

Jakten påstås ha skett utan vett och etikett då hagelskurar regnat in på grannarnas tomter. Personer som rört sig utanför Norrbys marker har bryskt blivit bortkörda för att de stört jakten.

Enligt Munsterhjelm har tre grannar flyttat bort på grund av jaktverksamheten och dessa områden har sedermera köpts upp av Norrby.

Förseelserna har påtalats vid upprepade tillfällen.

När Yle Västnyland kontaktar jaktledare Osmo Ruoho säger han att grannarna i Norrby bara vill ställa till med besvär och att det nu är myndigheternas sak att ta ställning i frågan.

Mikael Aspelin uppger per sms att Osmo Ruoho och han i polisvittnens närvaro den 7 november kom överens med Munsterhjelms om hur jakterna i fortsättningen ska ordnas - och att Munsterhjelms agerande i torsdags bröt mot överenskommelsen.

Läs också:
Vi följde med fasanjakten: Haglen rasslade ovanför oss
Polisen ser allvarligt på fasanjakten
Fasanjakt får bybor på krigsstigen i Snappertuna

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland