Hoppa till huvudinnehåll

Finland får uselt betyg av EU-kommissionen

EU-kommissionen prickar Finland för budgetförslaget för nästa år. Finland hör till en grupp på fem länder där det råder risk för att landet inte uppfyller reglerna. Det finns risk för en betydande försämring av budgetläget på medellång sikt, skriver EU-kommissionen.

Finlands budget bryter ännu inte mot reglerna, men det oroar kommissionen att statsskulden ökar.

De övriga länderna är Spanien, Italien, Luxemburg och Malta.

Endast Tyskland och Estland får helt rena papper.

I granskningen ingår inte krisländerna som Grekland, Portugal och Irland, däremot Spanien som är ett specialfall – staten fick inte krislån, men nog spanska banker. Icke-euroländer ingår inte heller.

Det här är första gången som kommissionen har rätt att granska budgetförslagen på förhand.

Brott mot stabilitets- och tillväxtpakten

Finlands budgetförslag riskerar att inte leva upp till reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten. I synnerhet ser EU-kommissionen en betydande avvikelse från anpassningen till ett mål på medellång sikt på ett strukturellt underskott på 0,5 procent av BNP.

Finlands statsskuld tros överskrida 60 procent av BNP nästa år, vilket bryter mot fördragen och statsskulden väntas stiga ytterligare.

Finland har gjort vissa framsteg för att ta itu med de strukturella problemen i enlighet med de rekommendationer som EU har gett.

Kommissionen önskar att de finländska myndigheterna vidtar nödvändiga åtgärder för att säkra att nästa års budget följer Stabilitets- och tillväxtpakten och särskilt att ta itu med riskerna som har identifierats i granskningen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes