Hoppa till huvudinnehåll

Många språk i klassen ställer stora krav på läraren

Taklax skola i Korsnäs
Taklax skola i Korsnäs Taklax skola i Korsnäs Bild: Yle/ lena Linderborg taklax skola

I Taklax skola i Korsnäs går 21 elever av vilka 6 stycken har annat modersmål än svenska. Det är frågan om bosniska, ryska och estniska.

De många språken i klassen ställer en hel del krav på personalen, och gärna skulle man i skolan ha en lärare som bara skulle ägna sig åt att lära barnen svenska. Rektor Iris Bäck-Sjökvist berättar att skolan hade en sådan lärare då de första invandrareleverna började komma för flera år sedan.

Iris Bäck- Sjökvist
Rektor Iris Bäck-Sjökvist Iris Bäck- Sjökvist Bild: Yle/ Lena Linderborg iris bäck-sjökvist

-Läraren ägnade sig åt att lära invandrareleverna svenska sex timmar varje vecka. På så vis försnabbades deras integration, säger Bäck-Sjökvist.

I dagens läge har skolan inte möjlighet till någon sådan extra lärarresurs, och mer resurser är inte heller att vänta i rådande ekonomiska läge, konstaterar bildningsdirektör Agneta Martin.

Louise Häggblom
Skolgångsbiträde Louise Häggblom Louise Häggblom Bild: Yle/ Lena Linderborg louise häggblom

En annan sak som Bäck-Sjökvist önskar är att invandrareleverna skulle få hemspråksundervisning i skolan. Inte heller det är möjligt i praktiken eftersom eleverna inte bildar tillräckligt stora grupper. En del av dem åker in till Vasa för att få hemspråksundervisning ett par gånger i veckan.

Det som skolan däremot har är två skolgångsbiträden som hjälper till med undervisningen. De utgör enligt Bäck-Sjökvistst en viktig resurs. Från och med nästa höst blir det ändå bara ett skolgångsbiträde i Taklax, säger Agneta Martin.

Tårar och lek

Skolgångsbiträdet Louise Häggblom berättar att det kan vara riktigt svårt för eleverna då de inte förstår språket. Ibland rinner tårarna!

Hon är glad över att skolan har fått I-pad-plattor som underlättar undervisningen. En annan sak som gör det hela lättare är att invandrarelevernas föräldrar är så positivt inställda.

Maria Sandholm
Dagvårdare Maria Sandholm Maria Sandholm Bild: Yle/ Lena Linderborg kosnäs

- De är jättenöjda med att deras barn får bra undervisning, konstaterar Häggblom.

De utländska barnen i Taklax skola är barn till invandrare - inte till flyktingar. Om de var flyktingbarn skulle skolan få mer resurser.

- Det känns lite orättvist. Visst behöver också de här barnen resurser för språkträning, säger Bäck-Sjökvist.

Något bråk mellan olika språkgrupper förekommer inte i skolan, berättar rektorn. I samma byggnad finns också ett daghem inhyst. Där är andelen utländska barn ännu större än i skolan. Fem av åtta barn har annat modersmål än svenska.

- När det gäller så små barn spelar språket ingen roll. Bosniska, svenska eller ryska - alla leker snällt med varandra, säger dagvårdaren Maria Sandholm.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten