Hoppa till huvudinnehåll

Restaurangjobb i fara om alkohollagen skärps

Bild: Yle restaurang

Servicefacket PAM vill att också jobben diskuteras i samband med att alkohollagen förnyas. Flera tusen anställda inom servicebranschen får färre arbetstimmar eller förlorar jobbet helt om man till exempel går in för att kategoriskt förbjuda restauranger att förlänga öppettiderna.

Också personal i butiker och kiosker drabbas ifall försäljningen av alkoholdrycker begränsas under fredags- och lördagskvällar, menar PAM. Servicefacket anser att man trots alkoholens skadliga verkningar bör värna om arbetsplatserna och ekonomin.

Redan nu har den privata importen av alkohol lett till att antalet arbetsplatser i restauranger har minskat och att en större del av kunderna som vill gå på restaurang redan är berusade, uppger PAM.