Hoppa till huvudinnehåll

Temperamentet kan påverka språkutvecklingen

Spädbarn i en säng
Spädbarn i en säng Bild: Yle såtting

Temperamentet kan vara en av de faktorer som påverkar barnets språkutveckling. Det visar en pro gradu- avhandling i logopedi vid Åbo Akademi.

Så här genomfördes studien

  • Totalt deltog 91 familjer i studien.
  • Föräldrarna skulle bedöma sitt barns temperament i en enkät, som fylldes två gånger. Ena gången då barnet var 6 månader gammalt och andra gången då barnet fyllde 1 år.
  • Då barnet var i ettårsåldern skulle föräldrarna också fylla i en enkät som gällde språkutvecklingen. Enkäten innehöll bland annat ordlistor där föräldrarna kryssade i vilka ord barnet förstod eller sade.

Denise Ollas har analyserat sambandet mellan temperamentet och språkutvecklingen då barnet är i ettårsåldern.

Studien, som är en del av forskningsprojektet FinnBrain, visar att vissa temperamentsdrag kan inverka på språkutvecklingen.

Barn som har lätt för att lugna ner sig efter att ha varit upprörda och barn som koncentrerar sig länge på samma sak verkar ha kommit längre i språkutvecklingen än barn med andra temperamentsdrag.

Det här kan bero på att lugna och intresserade barn tar mer språkintryck av omgivningen, tror Ollas.

De barn som var försiktiga eller oroliga inför nya erfarenheter och plötsliga intryck då de var 6 månader gamla hade också kommit längre i språkutvecklingen.

Det här sambandet är ändå inte direkt temperamentsrelaterat, tror Ollas. Det här beror på att barn ofta blir försiktigare och blygare när de är omkring 6 månader gamla. Därför antar Ollas att de barn som tidigt var blygare än andra barn också utvecklades lite snabbare och det här syntes alltså också i språkutvecklingen.

Denise Ollas understryker ändå att variationerna mellan de enskilda barnen i studien var stor. Det här betyder att språkutvecklingen påverkas av många olika faktorer och därför styr en viss temperamentstyp inte automatiskt språkutvecklingen.

Läs också