Hoppa till huvudinnehåll

Vårdöbor: Hoppas de inte bygger höghus!

Iris Hagert och Tapani Parviainen på vad som är Vårdös största stig - här planerar staden en stor väg. Bild: Yle/Helena von Alfthan tapani parviainen

Vårdö ligger mellan Degerö och Tammelund i östra Helsingfors. Ön består av vackra spetsvillor, små stigar och konstverk som överraskar en då man går över holmen. Här planerar stadsplaneringskontoret i Helsingfors höghus för upp till 7 000 invånare.

I dag äger Helsingfors stad 35 villor på Vårdö, dessutom finns 22 hus i privat ägo. Här finns arbetsrum för konstnärer, sommarvillor, rekreationshus som används inom socialvården och alldeles privata hem med bosättning året om. Invånarna har också ett litet utekapell, några bänkar och ett träkors i det gamla stenbrottet.

- Det är fantastiskt att bo här. Det har sina sidor förstås när det är menföre och snöstorm, men annars är det ett paradis, en pärla, säger Iris Hagert som har bott 34 år på holmen.

"Ön är unik och oförstörd"

Hagerts ljusa villa ligger precis på den plats där Stadsplaneringskontoret ritat en trafikbro, som ska förbinda Vårdö med Degerö. Från Iris Hagerts hem ser man till Degerö och bredvid hennes hus ligger den brygga vid vilken Vårdöborna anlägger sina båtar. Det finns inga bilar på Vårdö, man måste ta sig till holmen med båt.

- Jag förstår att det kommer att hända någonting så småningom, men det enda man hoppas förstås är att man inte förstör den här ön som är unik, som är oförstörd, ren och fin på allt sätt, med vackra gamla byggnader. Om det ska byggas hoppas jag att de som besluter förstår att inte förstöra, att ta det med försiktighet, säger Iris Hagert.

Iris Hagert har svårt att säga hur många bostäder man kunde bygga utan att förstöra den unika miljön.

- Men inte tiotusentals eller höghus, hoppas de tar hänsyn till den här miljön, det är det allra viktigaste, för att det är ju inte brist på tomtmark i Finland, säger Iris Hagert.

Fladdermöss i knipa

Vårdö ligger nära Degerö och Tammelund, och är lockande tomtmark för staden. Planerna går ut på att bygga nya hus mitt på ön så att de gamla villorna längs stränderna kan bevaras. Tapani Parviainen som också bor på Vårdö tycker att staden inte borde bygga på Vårdö. Hellre då utveckla trafiken med förbindelsebåtar och få flera kolonilotter på de odlingsmarker som finns på ön.

- Jag undrar hur det är när museiverket ville hålla Vårdö som det är nu, hur är det möjligt att behålla den atmosfären, kommenterar Parviainen planerna på tusentals bostäder.

Det rör sig mycket djur på ön - rävar, älgar, mårdhundar och fladdermöss. Det har gjorts en utredning över fladdermusarterna på ön, de har bon och lever på Vårdö. Bara för att skydda fladdermössen borde det inte byggas så stora bostadsområden på ön, tycker Parviainen. Han vill också påpeka att Vårdö i Nylands etapplandskapsplan inte finns utmärkt som ett område med tätortsfunktioner, och därmed enligt planeringsbestämmelserna för Helsingforsregionen i första hand borde användas för jord- och skogsbruk.

- Stadsplaneringskontoret tänker bygga en bro mellan Ramsö och Vårdö för cyklister, så att det skulle vara lättare att komma från Nordsjö till Helsingfors. Men den nutida cykelrutten är en halv kilometer kortare, säger Tapani Parviainen.

Stadsplaneringsnämnden behandlar planerna för Vårdö på sitt möte i morgon tisdag, men antas då bordlägga ärendet.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen