Hoppa till huvudinnehåll

EU: Dela vapen och gynna inte egen vapenindustri!

Nordic Battlegroup på övning i Sverige
Nordic Battlegroup på övning i Sverige Bild: YLE/ Johan Lundahl militär övning

EU vill förstärka sin gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Det här ska ske genom att man delar vapen med varandra och att medlemsländerna inte skulle gynna inhemsk försvarsmaterielindustri i samma utsträckning som förr.

Frågan diskuteras i går och i dag vid EU:s utrikes- och försvarsministermöte i Bryssel.
Alla EU-länder har mindre pengar att röra sig med än tidigare och försvarsbudgeterna har skurits ned i de flesta europeiska länder.
Samtidigt har USA signalerat att Europa borde bära ett större ansvar för sin egen säkerhet.

Det är några av orsakerna till att EU måste koordinera sin utrikes- och försvarspolitik bättre. Inför EU-toppmötet i december funderar nu utrikes- och försvarsministrarna på hur de gemensamma snabbinsatsstyrkorna ska användas i framtiden - om de ska användas.

Dessutom handlar det om att utveckla en gemensam försvarsförmåga. Här handlar det till exempel om att skaffa förmåga att tanka flygplan i luften.

Öppna försvarsmaterielindustrin för konkurrens?

Men sedan handlar det om hur långt man ska öppna upp försvarsmaterielindustrin för konkurrens. Hittills har offentliga upphandlingsregler inte gällt försvarsmateriel, det vill säga man har kunnat gynna inhemska vapen. Här är medlemsländerna delade. De stora vapentillverkarländerna som till exempel Frankrike eller Polen vill gärna hålla fast vid gamla regler. Försvarsministeriets statssekreterare Marcus Rantala som representerar Finland vid dagens försvarsministermöte säger att Finland är positivt till att öppna marknaden med försvarsmateriel för konkurrens.

- Vi har ju egentligen bara att vinna på att få en liberalisering av marknaden, anser statssekreterare Marcus Rantala.

Finland har många små och medelstora företag i försvarsmaterielbranschen.

−Det har främst varit de större länderna med en stor försvarsmaterielindustri som har varit mera beroende av nationella anskaffningar vilket Finlands försvarsindustri inte kan vara, vår försvarsbudget är ändå relativt liten, säger Rantala. De här företagen har tvingats att söka nya marknader och det har de lyckats med, tillägger han.

"Pooling and sharing" - inte skaffa allting själv

En annan av de trender som försvarsministrarna diskuterar i såväl nordiska, EU som Nato-sammanhang kallas "pooling and sharing", det vill säga att dela vapen och inte behöva skaffa allt själv.
Men hur går det då om det är som med bönderna som alla vill tröska med samma skördetröska samtidigt?

− Det här är ju egentligen den grundläggande frågan som vi också har diskuterat mycket kring i nordiska sammanhang, det vill säga när glastaket kommer emot, säger statssekreterare Rantala.
Han påpekar att om man delar kapacitet och försvarsförmåga med grannländer eller andra så måste man också veta om de kan användas då en kris inträffar.