Hoppa till huvudinnehåll

HRT har fått nog av felparkerade bilar

Bilar och spårvagnar ska kunna leva sida vid sida. Bild: Yle bulevarden

HRT har frågat spårvagnschaufförerna hur spårvagnstrafiken kan förbättras. Bilar som parkeras för nära spårvagnsskenorna är det som orsakar mest problem för spårvagnar. Nu har HRT gjort upp ett åtgärdsprogram med 36 punkter - den här listan ska staden börja beta av, förhoppningsvis, redan nästa år.

HRT önskar att spårvagnsskenorna tydligare skulle urskiljas från resten av trafiken och att parkeringsplatserna skulle utmärkas bättre än de görs nu. Parkering borde förbjudas helt och håller där var den kan störa spårvagnstrafiken, tycker man vid HRT.

Det är speciellt under snörika vintrar som bilar blir en nagel i ögat för spårvagnschaufförer. Därför önskar HRT att staden satsar mera på snökriget.

Urskilj skenorna med kantstenar

En av de faktorer som sätter käppar i hjulen för en snabb spårvagnstrafik i Helsingfors är att spårvagnarna kör bland resten av trafiken. HRT menar ändå att Helsingfors gator är för smala för egna spårvagnsfiler.

HRT föreslår att staden i stället kunde urskilja spårvagnsskenorna med hjälp av kantstenar. Fördelarna med kantstenarna är att de inte stör resten av trafiken. Dessutom är de ett billigt alternativ.

Önskelistan ska förverkligas nästa år

Önskemålen ingick i det program HRT gjort upp för att utveckla spårvägslinjerna 2, 3 och 7. Det här är de linjer på vilka det oftast blir avbrott på grund av felparkerade bilar.

Programmet som HRT gjort tillsammans med stadsplaneringsverket i Helsingfors innehåller sammanlagt 36 åtgärder. Syftet med programmet är att förbättra spårvagnstrafikens pålitlighet och smidighet.

I fjol registrerades 700 fall där en parkerad bil stört spårvagnstrafiken. Med åtgärdsprogrammet kunde man minska på dessa fall med 20 procent. Åtgärderna skulle kosta lite över 400 000 euro. Med denna satsning skulle staden spara in uppskattningsvis 2,45 miljoner euro på 20 år.

Helsingforsregionens trafik föreslår att staden inleder planeringsarbetet i början av nästa år.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen