Hoppa till huvudinnehåll

Läroplikten nytt gräl i regeringen

Bild: Yle / Toni Pitkänen skolor

Det råder förvirring inom regeringen då det gäller förslaget att förlänga läroplikten till 17 år. Röster inom SDP säger att frågan är avgörande för hela det strukturpolitiska programmet.

Meningen är att fånga upp de ungdomar som har gått ut grundskolan men som inte får en studieplats på andra stadiet. Alla regeringspartier talar för att motverka utslagning men recepten är nu helt olika.

Socialdemokraterna vill gå in för en höjning av läroplikten till 17 år och det skulle betyda att alla har både en rätt och en skyldighet att ta emot en studieplats efter grundskolan. Det här beslutet fick socialdemokraterna in i det strukturpolitiska programmet.

Det fördes fram som en seger för SDP - som motvikt till de tvångssammanslagningar inom kommunerna, som har varit en svår fråga för den socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Men allteftersom omfattningen av beslutet klarnar börjar Samlingspartiet, SFP och De gröna backa i frågan, enligt uppgifter till Yle nyheter.

- Det här läroanstaltstänket fungerar inte för alla, utan vi behöver skräddarsydda lösningar för den här rätt lilla gruppen som det handlar om, säger Raija Vahasalo (Saml) som är ordförande för kulturutskottet i riksdagen.

Maarit Feldt-Ranta (SDP) säger å andra sidan att man redan har prövat på olika riktade åtgärder i tiotals år.

- Vi har haft tiotals, kanske hundra olika riktade åtgärder för de här grupperna. Och resultatet är fortfarande det samma, att 10-13 procent faller utanför. Och därför är det viktigt att hitta grövre medel och satsa på samtliga, säger Feldt-Ranta.

Det är speciellt kostnaderna för reformen som har fått Samlingspartiet att spjärna emot. Om förlängd läroplikt innebär gratis läroböcker och skolskjutsar för en hel åldersklass till, så blir det frågan om tiotals miljoner euro i extra kostnader per år.

- Det blir mycket utmanande och väldigt dyrt. För de här riktade åtgärderna har vi reserverat en så liten summa att den inte kan räcka till för en hel ålderklass, säger Vahasalo.

Vad gör ni inom SDP om beslutet tas tillbaka?

- Jag utgår från att regeringspartierna håller fast vid det som man har kommit överens om. Om läget ändras ser det annorlunda ut för helheten. Det är självklart. Men det är ingen vits att spekulera om det på förhand, säger Fedlt-Ranta.

Frågan ska avgöras inom den här månaden, som en del av de strukturpolitiska åtgärderna.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes