Hoppa till huvudinnehåll

Norge upprörs av USA-spionage

Uppgifterna avslöjas av norska Dagbladet som har fått tag på nya dokument av visselblåsaren Edward Snowden. De tillbakavisas av den norska underrättelsechefen men tidningens uppgiftslämnare vidhåller att de stämmer.

Dagbladet skrev redan den 26 oktober att Norge är utsatt för amerikanskt spionage genom NSA:s verksamhet. Då sade statsminister Erna Solberg upprört att det är oacceptabelt att allierade samarbetspartner spionerar på varandra. I dag konstaterade hon enbart att det är legitimt att utföra underrättelseverksamhet bara den är målinriktad och gäller verkliga hot.

Chefen för den norska militära underrättelsetjänsten, generallöjtnant Kjell Grandhagen tillbakavisar de nya uppgifterna. De gäller vår egen datainsamling till stöd för den norska militärens operationer utomlands, säger han.

Olagligt spionage eller lagligt samarbete?

Norge samarbetar med andra länder och verksamheten är inte riktad mot norrmän, säger Grandhagen. Underrättelseverksamheten kan gälla till exempel Afghanistan för att avvärja terrorism.

Däremot betonar andra, såsom säkerhetsexperten Karsten Friis, att det är olagligt om Norge har gett informationen vidare till USA. Det behöver inte bryta mot amerikansk lag men det bryter mot norsk lag, säger Friis som forskar i säkerhet och konfliktfrågor.

Generaldirektören för norska Post- och telemyndigheten, Torstein Olsen, påpekar också att det är olagligt att registrera telefonsamtal för andra än operatörerna. Han anser att man nu måste få klarhet i vad som har skett.

Dagbladet tillbakavisade genast i dag generallöjtnant Grandhagens kommentar genom journalisten Glenn Greenwald som befinner sig i Rio de Janeiro. Han samarbetar med Edward Snowden och säger att det är helt klart att amerikanernas signalspaning är riktad även mot Norge. NSA-dokumenten handlar inte om något slags samarbete eller informationsutbyte, säger Greenwald.

Tidningen har också påpekat att Norge redan 1952 slöt ett hemligt underrättelseavtal med USA.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes