Hoppa till huvudinnehåll

Handskar i bussen, se upp för hosta!

Markku Salminen i sitt hem i Ekenäs Bild: YLE/ Tiina Grönroos Ekenäs,ikoner

- Man kan inte åka till alla resmål, simhallar är inte det bästa möjliga för mig och jag måste ibland också fundera vad jag äter och var!
Så sammanfattar Ekenäsbon Markku Salminen sin medfödda sjukdom, primär immunbrist. Han har ett genetiskt fel som inte går att bota. Lite förenklat betyder Markkus sjukdom att han saknar antikroppar eller det normala immunförsvar mot olika infektioner som vi andra har.

Markku säger att han lever trots allt ganska normalt. Han undviker bussar i rusningtrafik eller använder handskar om han åker kollektivtrafik när det är förkylningstider. Hans sjukdom diagnosticerades 2008 och idag tar han injektioner, 60 milliliter immunoglobulin, en gång per vecka.

Innan sjukdomen upptäcktes blev Markku oftare sjuk än alla andra. Han blev inte heller frisk lika fort som andra. Små förkylningar gick i lungorna och luftrören. När han väl blev frisk igen kunde det ibland gå endast några dagar innan han blev sjuk igen.

Markku Salminen har alltså en medfödd immunbrist som gör att han är extra känslig för infektioner. Utan regelbundna injektioner kan en vanlig förkylning bli livsfarlig. Primär immunbrist är en sällsynt sjukdom och somliga tror att det handlar om aids.

somliga tror att det handlar om aids
Det har gjort att en del drabbade inte vill tala om sin sjukdom.

Markkus sjukdom upptäcktes en kort tid efter att hans mamma hade fått diagnosen. Mamman dog ganska snart efter att hon hade fått ett namn på sin sjukdom. Skulle immunbristen upptäckts tidigare skulle hon sluppit åratal av allvarliga lunginflammationer, blodförgiftningar och långa vistelser på sjukhus och i respirator.

Markku är aktiv inom en stödförening för personer som lider av immunbrist, Imppu. genom att berätta om sjukdomen hoppas Markku att allt fler ska lära känna sjukdomen och att den således kan avmystifieras.

Ortodoxa kyrkan

Markku Salminens sjukdom har inte inverkat på jobbtempot. Han är idag kyrkoherde för Helsingfors ortodoxa församling, ett jobb som upptar mycket tid och är fyllt av ansvar. Det handlar förstås om själavård och gudstjänster, men också en massa byråkrati. Markku föddes i en evangelisk-luthersk familj i Kymmenedalen, men under tonåren började han vistas allt mer i den ortodoxa församlingen. Han utbildade sig först till merkonom i Kouvola, men fortsatte sedan studera teologi. Sedan slutet av 1980-talet har han jobbat som präst och 2009 utsågs han till kyrkoherde för Helsingfors ortodoxa församling.

- Jag hade ett andligt behov, jag letade efter något och inom den ortodoxa kyrkan fann jag svar på mina frågor.

Den ortodoxa kyrkans traditioner är viktiga för Markku och hans församlingsmedlemmar. Här finns en del likheter, men också mycket som skiljer sig från den lutherska kyrkan. Bland annat prästens roll är ytterst viktig inom den ortodoxa kyrkan, han är ett sakrament och ett mysterium. Markku skulle till exempel inte få vara gift med en lutheran. Han får inte heller skilja sig. Då går han miste om sin prästtjänst. Dessutom ska en ortodox präst inte engagera sig politiskt, trots att så skett...

Bikten och själavårdssamtalen är så viktiga i vår kyrka och då passar det inte att prästen letar efter en hustru.

- Vi präster måste hålla fast vid vissa ideal. Vi måste gifta oss före vi blir prästvigda eller så måste vi leva i celibat. Bikten och själavårdssamtalen är så viktiga i vår kyrka och då passar det inte att prästen letar efter en hustru.

Att höra till en ortodox församling är att höra till en minoritet, på samma sätt som den immunbristsjukdom Markku har. I Samtal om livet drar han därför en hel del paralleller mellan jobbet och sjukdomen. Familjens betydelse är väldigt viktig i båda fallen, både vad gäller livsval och arvsanlag.

Hör mera i Radio Vega 21.11 kl 13.03 och 23.11 kl 20.03.

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle