Hoppa till huvudinnehåll

Kommuner tvingas sannolikt utreda stor-Helsingfors

Päivi Laajala är överdirektör vid kommunavdelningen på Finansministeriet. Bild: Yle överdirektör päivi laajala

Åtta av de nio kommuner som Finansministeriet begärt utlåtande av motsätter sig en utredning av en jättekommun bestående av Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Tusby, Vichtis, Kervo och Sibbo. Därför kommer ministeriet nu sannolikt att tvinga en del eller alla kommuner att delta i utredningen.

I början av oktober skickade Finansministeriet till nio kommuner en begäran om utlåtande om en särskild kommunindelningsutredning i huvudstadsregionen. Utlåtandena skulle vara hos ministeriet senast den 19 november. En genomgång av utlåtandena visar att bara Helsingfors tycker att den här utredningen är en bra idé. Övriga kommuner motsätter sig.

Överdirektör Päivi Laajala vid Finansministeriet påpekar ändå att ministeriet kan tvinga kommunerna till en utredning

- Finansministeriet kan tillsätta en utredning där kommuner som motsätter sig också ingår, säger Laajala till Yle Huvudstadsregionen.

Men kommer det här att göras i huvudstadsregionen?
- Jag vill inte gå händelserna i förväg eftersom alla kommuner ännu inte kommit med sitt utlåtande om kommunindelningsutredarna. Men sannolikt blir det så.

Esbo: Utredarna inte sakkunniga

Kommunerna har tid på sig till och med den 3 december att komma med ett utlåtande om det förslag på utredare som ministeriet kommit med. Ministeriet föreslår att vicehäradshövding Mikko Pukkinen, politices doktor Cay Sevón och arkitekt Matti Vatilo gör utredningen. Hittills har Helsingfors, Esbo, Grankulla och Kyrkslätt kommit med utlåtande om utredarna. Helsingfors stöder förslaget, Grankulla har inget att anmärka på, Kyrkslätt har ingen åsikt medan Esbo kritiserar förslaget.

Enligt Esbos utlåtande saknar utredarna den sakkunnighet som krävs för att utreda metropolområdet.

Laajala säger att varje kommun måste komma med ett utlåtande om utredarna trots att kommunen motsätter sig själva utredningen.

- Det hör till då en utredning om kommunindelning tillsätts. Det är fråga om en formell process.

Men varför begär ministeriet utlåtande av kommunerna om det inte har någon betydelse vad kommunerna tycker?
- Det hör till förfarandet. Den som berörs av någonting måste också ha hörts. Staten kan inte utan att ha hört berörda parter tillsätta en utredning.

Men vad kommunerna skriver i sitt utlåtande verkar ändå inte ha någon betydelse?
- Det kan ha betydelse. Exempelvis i Lahtisregionen hörde vi åtta kommuner, men bara sex stycken deltog i utredningen.

I början av december klarnar det vilka kommuner som deltar i utredningen.

Kommunerna har kopierat varandras utlåtanden

De flesta kommuner har skrivit samma sak i sina utlåtanden: "Kommunen utreder redan en fusion med andra kommuner och det finns inget behov av en jättekommun. Att Helsingfors och Vanda står utan fusionspartner är inte ett tillräckligt skäl till en utredning." Ungefär så har Esbo, Kervo, Tusby, Kyrkslätt, Sibbo och Vichtis formulerat sig.

Finansministeriet har lämnat Vichtis medverkan öppen, men de flesta kommuner tar ställning för att Vichtis ska delta i utredningen och på samma linje är Vichtis själv, om ministeriet emot kommunens vilja inleder en utredning.

Tusbys och Kervos utlåtande är exakt likadana förutom att kommunens namn är utbytt. Det beror enligt kommundirektör Hannu Joensivu på att kommunerna har skrivit sina utlåtanden tillsammans.

Joensivu påpekar också att Tusby redan utreder en fusion.

- Vi vill ha arbetsro när det gäller utredningen om en fusion av åtta kommuner i Mellersta Nyland och därför finns det inget intresse för tilläggsutredningar, säger Joensivu.

Utredningen i Mellersta Nyland rör Tusby, Kervo, Träskända, Nurmijärvi, Hyvinge, Borgnäs, Mäntsälä och Sibbo. Förutom den utredningen pågår också en utredning om en sammanslagning mellan Esbo, Kyrkslätt, Grankulla och Vichtis i huvudstadsregionen.

Päivi Laajala påpekar ändå att lagen ger Finansministeriet rätt att tillsätta en utredning till ett område där det redan pågår en annan utredning om fusion.

Läs också:
Helsingfors: Klart behov av jättekommun i huvudstadsregionen
Grankulla vill inte utreda jättekommun
Ministeriet kan tvinga Esbo att utreda stor - Helsingfors
Nu utreds fusion av nio kommuner i huvudstadsregionen

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen