Hoppa till huvudinnehåll

"Skattebetalarna har rätt till en objektiv utredning"

Jacob Söderman
Jacob Söderman Jacob Söderman Bild: YLE finlandssvensk politiker

Den tidigare justitieombudsmannen Jacob Söderman anser att Statens revisionsverk borde utreda fallet Merja Ailus. Ailus avgick igår från VD-posten vid Kommunernas pensionsförsäkringsanstalt.

- Hon har inte haft en chans att försvara sig och någon objektiv utredning har inte gjorts. Det är inte förenligt med individens rättsskydd, säger Söderman till Yle nyheter.

Söderman påpekar att avtalet mellan Keva och Ailus kom till efter sex timmars grillande bakom lyckta dörrar.

- Att hemlighålla det som styrelseordförande Laura Räty beslutat passar inte då det är frågan om ett offentligt verk, säger Söderman.

Han påpekar också att Ailus enligt det ursprungliga avtalet inte borde ha fått något avgångsvederlag om hon själv säger upp sig. Det gjorde hon och ändå får hon vederlag.

- Eftersom det är frågan om skattepengar har skattebetalarna rätt att kräva en objektiv utredning. Det som också borde utredas är vem som har beslutat om alla de märkliga köp, renoveringar och resor som Ailus beskylls för, säger Söderman.

Jacob Söderman anser att utredningen bör göras innan nästa VD utses. Bäst lämpad att göra utredningen är statens revisionsverk men också justitieombudsmannen eller justitiekanslern kunde sköta saken, anser han.

Läs också:
Arhinmäki kritiserar höga chefslöner
Keva granskar sin ledning
Merja Ailus avgår

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes