Hoppa till huvudinnehåll

Allt fler fågelarter hotas av utrotning

gyllensparv
Gyllensparven (Emberiza aureola) riskerar att försvinna helt. gyllensparv Bild: Petri Kuhno gyllensparv

Totalt 198 fågelarter är nu så hotade, att de löper risk att försvinna helt. Antalet utrotningshotade arter är större än någonsin förr, enligt Birdlife Internationals nya kartläggning.

Gyllensparven, som så sent som 2000 hade en livskraftig stam i Finland, är en av de mest utsatta arterna. Ännu på 1980-talet häckade ett hundratal par av gyllensparv, men nu är arten nästan försvunnen.

Birdlife förklarar gyllensparvens nedgång med den ohämmade jakten i södra Kina och Sydostasien. I regionen ordnas gyllensparvsfestivaler, där mängder av fåglar äts som en stor läckerhet.

Andra i Finland anträffade arter som globalt klassats som utrotningshotade är större skrikörn, fjällgås, svärta, alfågel och alförrädare. Som nära hotade arter betecknas dubbelbeckasin, rödspov och storspov.

Det finns totalt 10 065 fågelarter i världen av vilka 76 procent anses ha en livskraftig stam. Resten är i någon bemärkelse hotade.

Läs också