Hoppa till huvudinnehåll

Hyreshöjningar i Campus Allegro i Jakobstad ger problem åt hyresgästerna

Enhetschef Sören Lillkung från Novia och enhetschef Hannele Teir från Centria. Bild: Yle/Kjell Vikman hannele teir

Campus Allegros byggherre, stiftelsen för Åbo Akademi, höjer hyran för utrymmena med 8 procent. Campus Allegro blev dyrare än beräknat och den slutliga hyran för 2013 leder till en 8-procentig retroaktiv höjning för det här året.

Användarna i Campus Allegro är organiserade i en campusnämnd och förra fredagen hölls det första mötet om hyreshöjningen. I campuset finns inom utbildningssektorn två yrkeshögskolor, Novia och Centria, Åbo akademis barnträdgårdslärarutbildning, Yrkesakademin YA och Jakobstadsnejdens kommunala musikinstitut.

Hyreshöjningen innebär en tilläggskostnad på 90 000 euro för Novia, för Centrias del 60 000 euro på årshyran. Centria har dessutom ett ännu större problem eftersom yrkeshögskolan har alltför mycket utrymmen i förhållande till sin verksamhet och borde bli av med utrymmen på sikt.

Extern finansiering krävs för att täcka de ökade hyrorna

Yrkeshögskolan Novia behöver extra pengar för att täcka underskottet. De här pengarna måste fås genom extern finansiering.

- Det går inte ihop med en sådan höjning och när vi budgeterat för 2014 har vi inte haft med en sådan höjning, säger Sören Lillkung, enhetschefen för kulturen inom Novia.

Enligt honom måste stiftelserna i Svenskfinland och kommunerna delta för de statliga medlen är tänkta för undervisningen och inte enbart för hyror.

- Tyvärr har vi inga rika stiftelser att falla tillbaka på, säger enhetschef Hannele Teir vid yrkeshögskolan Centria.

Centrias största problem är den statliga nedskärningen i antalet utbildningsplatser som gör att Centria har alltför mycket utrymmen i förhållande till verksamheten.

- Vi strävar till att hyra ut överlopps utrymmen på sikt säger Teir.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten